Szkoła Podstawowa

Dni wolne, przerwy świąteczne, ferie

23.12.2019-01.01.2020 zimowa przerwa świąteczna

02-03.01.2020 dni wolne od zajęć dydaktycznych

10-21.02.2020 ferie zimowe

09-14.04.2020 wiosenna przerwa świąteczna

12.06.2020 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

29.06.2020 początek ferii letnich

Tablica ogłoszeń