Werset przewodni

Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść,

a nie zejdzie z niej nawet w starości.

Przypowieści Salomona 22:6

Na czym polega edukacja chrześcijańska?

 Edukacja chrześcijańska opiera się na biblijnych wartościach:

Miłość:

 • miłość do Boga,
 • miłość do Jego Słowa,
 • miłość do innych – dzięki pomocy Ducha Świętego,
 • tożsamość w Bogu.

Postawa Chrystusa:

 • wiara i wytrwałość,
 • pasja,
 • jakość i wysiłek,
 • wdzięczność.

Mądre zarządzanie:

 • mądrość i rozróżnianie dobra od zła,
 • pełne odpowiedzialności zarządzanie i służba,
 • praca zespołowa,
 • umiejętności komunikacyjne.

Edukację z wartościami doceniają rodzice

Jako szkoła mamy zaszczyt pracować z rodzicami i służyć im. Zgodnie z Pismem Świętym rozumiemy, że to rodzice ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i kształtowanie charakteru ich dziecka. Jesteśmy w stałym  kontakcie z rodzicami i informujemy ich o postępach dziecka. Spotkania z rodzicami nie są zwykłą formalnością, ale ważnym czasem budowania relacji i komunikacji w szkole. Wspólna praca w domu i szkole to silne partnerstwo. Razem z rodzicami inwestujemy w następne pokolenie, aby przygotować i wyposażyć każdą młodą osobę do życia zgodnego z jej/jego powołaniem.

Na edukacji z wartościami korzysta otoczenie

„Wiara bez uczynków jest martwa”, napisał biblijny pisarz Jakub. Wierni tym słowom zachęcamy naszych uczniów do praktykowania wiary, a nie tylko jej wyznawania. Dotyczy to również edukacji: cóż płynie z wiedzy, jeśli pozostaje ona w murach szkoły?

Co robią uczniowie „Samuela”?

 • zapraszają na szkolne wydarzenia całe rodziny, a także potrzebujące wsparcia osoby spoza swego środowiska,
 • uczestniczą w wyjazdach misyjnych, włączając się wolontariat na rzecz potrzebujących,
 • angażują się w życie swoich Kościołów.

Przykład wdrażania

Przykład wdrażania w szkole Samuel jednej z wartości – szacunku.

W jaki sposób możesz okazać innym szacunek?

 • chłopcy przepuszczają w drzwiach dziewczynki,
 • młodsi przepuszczają w drzwiach starszych,
 • młodsi pierwsi mówią „dzień dobry” lub „cześć”,
 • dzieci ustępują miejsca starszym (np. w autobusie, poczekalni itp.),
 • dzieci nie zwracają się bezpośrednio „na ty”, lub po imieniu do starszych, chyba oni że sami nam to zaproponują,
 • częstujemy się, dopiero wtedy, gdy nas ktoś do tego zachęci, a siedząc z kimś przy stole, najpierw częstujemy sąsiada, a nie „rzucamy się” na łakocie,
 • gdy zostanie ostatnia rzecz na talerzu, najpierw zachęcamy innych, aby się poczęstowali, a dopiero gdy nie ma chętnych, częstujemy się sami,
 • gdy ktoś mówi, nie przerywaj mu, to jest niegrzeczne. Kiedy starsi rozmawiają, nie przerywaj swoimi pytaniami – zaczekaj aż skończą,
 • posługuj się jak słowami: proszę, przepraszam, dziękuję,
 • nie bądź głośny i hałaśliwy, to męczy twoje otoczenie – nie będą chętnie z tobą przebywali.