Werset przewodni

Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść,

a nie zejdzie z niej nawet w starości.

Przypowieści Salomona 22:6

W Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Samuel realizujemy ścieżkę edukacji chrześcijańskiej. Pragniemy, aby dzieci i młodzież stali się uczniami Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że jeśli za młodu wychowamy i przygotujemy dzieci odpowiednio do drogi, którą mają iść, to nie zejdą z niej nawet w starości. 

Jak realizujemy edukacją chrześcijańską?

Edukacja chrześcijańska w naszych placówkach realizowana jest przez:

 • wszechstronne kształcenie i rozwój ucznia w obszarach: intelektualnym, artystycznym, fizycznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym;
 • codzienne rozważanie Słowa Bożego i modlitwę;
 • cotygodniowe uwielbienie całej społeczności szkolnej;
 • przekazywanie myśli chrześcijańskiej na lekcjach przedmiotowych (w oparciu o Biblię);
 • przekazywanie wiedzy biblijnej na godzinach biblijnych oraz zachęcanie uczniów do osobistej wiary w Boga;
 • stosowanie form i metod wychowawczych opartych na wartościach biblijnych;
 • pomoc w odkrywaniu indywidualnych obdarowań i zdolności, których Bóg udzielił uczniom;
 • uczenie odpowiedzialności za siebie i innych;
 • osobisty przykład i świadectwo zespołu pracowniczego;
 • zachęcanie do budowania relacji z innymi chrześcijanami.

Cele edukacji chrześcijańskiej

 • wspieranie rodziców i kościołów w procesie kształtowania charakteru i edukacji dzieci;
 • nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i posiadanie silnej wiary;
 • odkrycie swoich darów i talentów, aby z miłością i radością służyć innym (chcemy, aby uczniowie wiedzieli kim są, co posiadają i do czego zostali powołani);
 • przygotowanie przyszłych liderów i przywódców, aby świadomie wywierali wpływ na społeczeństwo, rodziny i kościoły;
 • wykorzystywanie wiedzy i mądrości, której źródłem jest Bóg.