Szkoła Podstawowa

Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – termin główny:
21.04.2020 r., godz. 9.00 – część z języka polskiego
22.04.2020 r., godz. 9.00 – część z matematyki
23.04.2020 r., godz. 9.00 – część z języka obcego nowożytnego
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – termin dodatkowy:
01.06.2020 r., godz. 9.00 – część z języka polskiego
02.06.2020 r., godz. 9.00 – część z matematyki
03.06.2020 r., godz. 9.00 – część z języka obcego nowożytnego
Tablica ogłoszeń