Szkoła Podstawowa

Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – termin główny:
25.05.2021 r., godz. 9.00 – część z języka polskiego
26.05.2021 r., godz. 9.00 – część z matematyki
27.05.2021 r., godz. 9.00 – część z języka obcego nowożytnego
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – termin dodatkowy:
16.06.2021 r., godz. 9.00 – część z języka polskiego
17.06.2021 r., godz. 9.00 – część z matematyki
18.06.2021 r., godz. 9.00 – część z języka obcego nowożytnego
Tablica ogłoszeń