Gimnazjum

Sekretarz Szkoły: Renata Budzińska

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Piłatowski

iod.pp.samuel@gmail.com

Kierownik gospodarczo – techniczny: Krzysztof Miliszkiewicz

 

Tablica ogłoszeń