Liceum

 

Co nas wyróżnia?

Edukacja chrześcijańska w Polsce organizowana jest zarówno przez katolickie, protestanckie jak i inne tradycje wyznaniowe. Placówki Samuel (Chrześcijańskie Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Samuel) zrzeszone są w międzynarodowej organizacji o nazwie: „Association of Christian Schools International”, prowadzonej przez środowiska ewangelikalne i katolickie, które łączy ekumeniczna spójność. Idee wplatane w tok lekcji są wspólne dla wszystkich wierzących chrześcijan. Wyróżnikiem funkcjonowania placówek chrześcijańskich jest włączanie prawd biblijnych i zasad etycznych do programów nauczania, swoisty kierunek działań pedagogicznych, a także innowacje w zakresie organizacji planowania procesu dydaktycznego w szkole.Więcej o istocie edukacji chrześcijańskiej; założeniach ideologicznych; swoistości kształcenia oraz wyróżnikach organizacyjnych szkoły w poniższym artykule.


Edukacja chrześcijańska. Co nas wyróżnia? 

Tablica ogłoszeń