Gimnazjum

Czesne i zniżki

W koszt czesnego wliczone są:

  • intensywna nauka języków obcych (j.angielski – 5 godzin w tygodniu, w tym 1 godzina z Native Speaker) oraz drugiego języka;
  • zajęcia na basenie / aerobic;
  • zajęcia wspierające rozwój osobisty i kreatywność;
  • zajęcia dodatkowe, w klasie III dodatkowe  godziny przygotowania do egzaminu gimnazjalnego..

Obiady są dodatkowo płatne.

 

Zniżki

Zniżki są udzielane w następujących przypadkach:

  • rodziny kształcące w Szkole więcej niż jedno dziecko mają prawo do ulgi rodzinnej (-30%), obniżającej czesne za każde kolejne dziecko z rodziny uczące się jednocześnie w Gimnazjum, Szkole Podstawowej lub Przedszkolu Samuel
  • zniżkę dopuszcza się w indywidualnych przypadkach, uzasadnionych sytuacją materialną rodziny, dofinansowanie czesnego z budżetu placówki na podstawie złożonego podania do Dyrekcji Szkoły. Podanie powinno być potwierdzone zeszłorocznym PITem.

Sposób finansowania

Gimnazjum jest instytucją, której zasoby finansowe pochodzą z czesnego płaconego przez rodziców uczniów, dotacji, darowizn oraz wpływów z 1% na Towarzystwo Edukacyjne Samuel.

Wpisowe

Wpisowe jest jednorazową opłatą wnoszoną przez rodziców lub opiekunów, płatne w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy
Wysokość wpisowego w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 800 złotych.

Czesne

Roczne czesne w roku szkolnym 2017/2018 wynosi: 9600 zł.
Istnieje możliwość wpłat czesnego w ratach (12, 2, 1). W zależności od wybranego wariantu ilości rat można skorzystać z upustów:
– jednorazowo za cały rok szkolny do dnia 30 sierpnia 2017 roku – osoba wpłacająca uzyskuje wtedy 7% zniżkę od wysokości podstawowej czesnego

–  w dwóch ratach – pierwszą za I semestr nauki w szkole do 30 sierpnia 2017 roku, a drugą do dnia 31 stycznia 2018 roku – osoba wpłacająca uzyskuje wtedy 5% zniżki od wysokości podstawowej czesnego

– w dwunastu równych ratach, będących wynikiem podzielenia rocznego czesnego na dwanaście miesięcy. Płatność rat musi być dokonana do 10 każdego miesiąca za dany miesiąc nauki miesiąc nauki lub wakacji (lipiec i sierpień). Przy tej formie płatności nie są stosowane żadne zniżki.

Przykład- Przy czesnym rocznym wynoszącym 9600,0 zł:

  1. Jednorazowo 8928,0 zł oszczędność: 672,0 zł
  2. W dwóch ratach 4560,0 zł + 4560,0 zł   oszczędność: 480,0 zł
  3. W dwunastu ratach dwanaście rat, każda po 800 zł

Tablica ogłoszeń