Gimnazjum

Dyrekcja

Dyrektor szkoły: dr Elżbieta Bednarz
Pedagog, pedagog specjalny, teolog.
Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1988), podyplomowego studium pedagogicznego (1989), podyplomowych studiów z zakresu oligofronopedagogiki (1995).
Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą.
Uzyskała stopień doktora z  teologii   (ChAT Warszawa 2004)
oraz  stopień doktora z  pedagogiki    (APS Warszawa 2015)

Praktyka pedagogiczna: 26 lat pracy pedagogicznej w szkole; 10 lat pracy dydaktyczno-naukowej w szkołach wyższych.
Autorka dokumentów programowych i podręczników oraz przewodników metodycznych do nauki religii ewangelikalnej. Autorka książek oraz artykułów naukowych z dziedzin: pedagogiki religii, edukacji chrześcijańskiej, pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie oraz problemów wychowania.
Propagatorka edukacji chrześcijańskiej w Polsce.

Wicedyrektor szkoły: mgr Lidia Michalak

Tablica ogłoszeń