Liceum

Dyrekcja

Dyrektor Zarządzający: dr Elżbieta Bednarz
Pedagog, pedagog specjalny, teolog.
Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1988), podyplomowego studium pedagogicznego (1989), podyplomowych studiów z zakresu oligofronopedagogiki (1995).
Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą.
Uzyskała stopień doktora z  teologii   (ChAT Warszawa 2004)
oraz  stopień doktora z  pedagogiki    (APS Warszawa 2015)

Praktyka pedagogiczna: 26 lat pracy pedagogicznej w szkole; 10 lat pracy dydaktyczno-naukowej w szkołach wyższych.
Autorka dokumentów programowych i podręczników oraz przewodników metodycznych do nauki religii ewangelikalnej. Autorka książek oraz artykułów naukowych z dziedzin: pedagogiki religii, edukacji chrześcijańskiej, pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie oraz problemów wychowania.
Propagatorka edukacji chrześcijańskiej w Polsce.

Dyrektor Dydaktyczny Szkoły: mgr Michał M. Stępień

Pedagog, menadżer oświaty, trener, coach
Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2008) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2010). Ukończył studia podyplomowe z zakresu pedagogiczno-katechetycznego (WST), wiedzy o społeczeństwie (SGGW), przedsiębiorczości (SGGW), coachingu i mentoringu (WSTS, CoachWise). Uczestniczył w licznych konferencjach oświatowych i kursach, m.in. trenera oświaty, ewaluacji w placówkach edukacyjnych.

Jest członkiem Komisji Wychowania Chrześcijańskiego PRE, Komisji Służby Katechetycznej KChB w RP, Centralnej Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Brał udział w naradach grup eksperckich Ministra Edukacji Narodowej w sprawie reformy oświaty (w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie oraz awansu zawodowego nauczycieli). Otrzymał wpis oraz pełni funkcję egzaminatora egzaminu maturalnego wiedzy o społeczeństwie OKE w Warszawie (od 2015 roku). Od 2016 roku jest także członkiem Rejonowego Etapu Konkursu Wiedzy o społeczeństwie organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W 2017 roku został wpisany na listę szkoleniowców Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (WSiP), a w 2018 coachów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Uczestniczył w wyjazdach studyjnych do szkół chrześcijańskich w Szwecji (2011), a także Australii (2015).

Ze szkołą Samuel związany od 2011 roku, od 2013 roku pełnił funkcję Wicedyrektora. Pełnił także funkcję Dyrektora Szkoły społecznej. Jest Wiceprezesem Towarzystwa Edukacyjnego Samuel – organu prowadzącego placówki.

Autor wielu rozwiązań organizacyjnych z zakresu zarządzania oświatą w szkołach i uczelniach wyższych. Wykładowca przedmiotów pedagogicznych w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej. Prowadzi także szkolenia dla nauczycieli.

 

Wicedyrektor Dydaktyczny Szkoły: mgr Lidia Michalak

Tablica ogłoszeń