Gimnazjum

Dyrekcja

Dyrektor szkoły: dr Elżbieta Bednarz
Pedagog, pedagog specjalny, teolog.
Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1988), podyplomowego studium pedagogicznego (1989), podyplomowych studiów z zakresu oligofronopedagogiki (1995).
Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą.
Uzyskała stopień doktora z  teologii   (ChAT Warszawa 2004)
oraz  stopień doktora z  pedagogiki    (APS Warszawa 2015)

Praktyka pedagogiczna: 26 lat pracy pedagogicznej w szkole; 10 lat pracy dydaktyczno-naukowej w szkołach wyższych.
Autorka dokumentów programowych i podręczników oraz przewodników metodycznych do nauki religii ewangelikalnej. Autorka książek oraz artykułów naukowych z dziedzin: pedagogiki religii, edukacji chrześcijańskiej, pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie oraz problemów wychowania.
Propagatorka edukacji chrześcijańskiej w Polsce.

 

Wicedyrektor szkoły: mgr Michał M. Stępień

Pedagog, menager oświaty
Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2008), Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2010), a także podyplomowych studiów z zakresu pedagogiczno-katechetycznego w Warszawskim Seminarium Teologicznym (2010) oraz Przedsiębiorczości i Wiedzy o społeczeństwie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2014).
Ukończył liczne kursy, w tym m.in. dot. ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, kierowania dydaktyką szkoły wyższej, jak również kurs edukatorski dla trenerów oświaty.
Związany z oświatą od 2010 roku. Prowadzi również wykłady na uczelniach wyższych z zakresu pedagogiki i katechetyki.
Członek Komisji Wychowania Chrześcijańskiego PRE oraz Centralnej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
Pełni funkcję egzaminatora egzaminu maturalnego z zakresu wiedzy o społeczeństwie.
Redaktor podręcznika do religii dla gimnazjum, autor scenariuszy lekcji.

Tablica ogłoszeń