Liceum

Organ prowadzący

Towarzystwo Edukacyjne Samuel

Numer KRS: 0000626801
NIP 5242804874
REGON 364919617

Zarząd Towarzystwa Edukacyjnego Samuel:

Bednarz Elżbieta – Prezes Zarządu

Stępień Michał Marian – Wiceprezes Zarządu

Dudek Piotr– Członek Zarządu

Grochala Marek – Członek Zarządu

Budzińska Renata – Członek Zarządu

Tablica ogłoszeń