Gimnazjum

Organ prowadzący

Towarzystwo Edukacyjne Samuel
ul. Leśniewska 2/1
03-582 Warszawa

Numer KRS: 0000626801
NIP 5242804874
REGON 364919617

Zarząd Towarzystwa Edukacyjnego Samuel:

Bednarz Elżbieta – Prezes Zarządu
Stępień Michał Marian – Wiceprezes Zarządu
Byczyński Waldemar Stanisław – Sekretarz Zarządu
Kszczot Monika – Członek Zarządu

Tablica ogłoszeń