Liceum

2018/2019

2017 / 2018

 

Osiągnięcia

 

2016 / 2017

Konkursy – osiągnięcia uczniów Samuela

 

 

2015/2016

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PLACÓWKACH SAMUEL

Nauka języka angielskiego w naszych placówkach rozpoczyna się już w przedszkolu i już na tym etapie edukacji realizowana jest w wymiarze pięciu zajęć w tygodniu w każdej z grup.

Egzaminy zewnętrzne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zarówno pod koniec szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, uczniowie zdają z najwyższymi wynikami. Przypomnę wyniki z ostatnich egzaminów – wiosna 2015

Szkoła Podstawowa:

Średni wynik klasy z języka angielskiego wynosił 97,2% (średni wynik w kraju 79%)

Gimnazjum:
Poziom podstawowy 97.6 % (średni wynik w kraju 67%)
Poziom rozszerzony 88,4 % (średni wynik w kraju 48%)

Jakie szczególnie formy w procesie nauczania – uczenia się stosujemy:

1. Systematyczne nauczanie zgodnie z programem nauczania.
2. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych.
3. Zajęcia rozwijające kompetencje językowe (w tym przygotowujące do egzaminów, konkursów, olimpiad).
4. Nasi uczniowie wygrywają, zajmują wysokie miejsca w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach językowych. We wrześniu nasza uczennica gimnazjum zajęła II miejsce w finale konkursu: Public Speaking Contest, pokonując wielu rywali.
5. Lekcje z udziałem zaproszonych gości anglojęzycznych (różnorodny charakter zajęć).
6. Współpraca z organizacjami rządowymi po zarządowymi służąca wzmocnieniu kompetencji językowych uczniów:
– współpraca międzynarodowa: Projekt Comenius, który będzie w przyszłości kontynuowany, współpraca z młodzieżą z zaprzyjaźnioną szkołą w Szwecji;
– organizujemy zagraniczne wyjazdy misyjne i językowe;
– gościmy zespoły muzyczne, misjonarzy, nauczycieli, dyplomatów z bardzo wielu krajów;
– współpracujemy z ACSI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Chrześcijańskich) (prestiżowa sieć 23400 szkół chrześcijańskich; międzynarodowa wymiana doświadczeń pedagogicznych; wspólne konferencje dla nauczycieli);
– współpracujemy z: Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie, American Counicls for International Education, International English Teachers Association, British Council;
– bierzemy udział w programie Future Leaders Exchange – Nasza szkoła jako jedna z pierwszych i niewielu gościła przedstawiciela American Councils for International Education. Uczniowie nasi mają szansę na sfinansowany przez USA rok nauki w tym kraju.
– kontynuujemy współpracę z organizacją: „Nauka bez granic” – udział w warsztatach, przedstawieniach teatralnych w języku angielskim.

Z poważaniem dr Elżbieta Bednarz – dyrektor szkoły

2014/2015

 

 

Tablica ogłoszeń