Gimnazjum

Psycholog – mgr Aleksandra Rapacka – Grochala
Ukończyła psychologię na SWPS (2010) oraz pedagogikę korekcyjną w Akademii Pedagogiki Specjalnej (2004) w Warszawie oraz profilaktykę uzależnień w WSEH (2003) w Skierniewicach.
Przez wiele lat pracowała w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS. Prowadziła działania terapeutyczne dla dzieci z autyzmem i ich rodzin.
W Szkole Samuel organizuje pracę Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Współpracuje ze specjalistami. Prowadzi konsultacje dla rodziców. Realizuje zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.
Bardzo ceni sobie pracę z rodzicami, nastawioną na wsparcie w procesie wychowywania, a także radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zarówno dzieci zdrowych, jak i tych z problemami rozwojowymi, m. in. z autyzmem i Zespołem Aspergera, z ADHD, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi i in. Swoje doświadczenie i wiedzę stale pogłębia biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.
Poza pracą w szkole pracuje jako psychoterapeuta osób dorosłych.
Prywatnie – żona i mama trzech synów, lubi słuchać muzyki na żywo, w czasie wakacji – żegluje wspólnie z rodziną.

Tablica ogłoszeń