Liceum

Rodzic pyta – „Samuel” odpowiada

„Szukam dla mojego dziecka szkoły, która dobrze przygotuje je do obowiązkowych egzaminów”

Tu wyniki mówią same za siebie. Szkoła podstawowa i gimnazjum „Samuel” znajdują się w grupie szkół o najlepszych w Warszawie wynikach testów zewnętrznych (sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego). Aby zobaczyć nasze wyniki, kliknij  TUTAJ

„W dzisiejszym świecie tak ważna jest znajomość języków obcych…”

Szkoły „Samuel” mają 10-letnią historię i od samego początku postawiliśmy na języki obce. Dzieci uczą się angielskiego już od I klasy (i to w niespotykanym gdzie indziej wymiarze aż 5 godzin tygodniowo!). Zabawy z językiem angielskim są obecne już w przedszkolu, a uczniowie klas IV-VI mają możliwość, w ramach czesnego, nauki francuskiego jako drugiego języka. To przynosi efekt! Możemy pochwalić się nie tylko efektami egzaminów zewnętrznych, ale i tym, jak nasi uczniowie radzą sobie na wyjazdach zagranicznych.

„Uważam, że młodym ludziom potrzeba dyscypliny, trwałych zasad na których mogą się oprzeć. Dziecko to jeszcze nie dorosły, musi dopiero nauczyć się wybierać między dobrem a złem.”

Motto naszej szkoły zaczerpnęliśmy z Księgi Przysłów „Pouczaj chłopca stosownie do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w swej starości”. Oczywiście wierzymy, że dotyczy to także dziewcząt J W praktyce wdrożyliśmy w „Samuelu” szereg zwyczajów, które to wzmacniają: mundurek, oddawanie telefonów i odtwarzaczy na czas spędzany w szkole, zwyczaj dziękowania uczniom i nauczycielowi po lekcji… Cieszymy się, że to wcale nie odbiera naszej młodzieży spontaniczności i radości życia, wręcz przeciwnie ZOBACZ jacy kreatywni są uczniowie „Samuela”!

„Czy to bezpieczne miejsce? Tyle się teraz mówi o przemocy…”

Pytaliśmy o to młodzież odchodzącą z „Samuela” po ukończeniu gimnazjum. „Szkoła bez przemocy” to pierwsze skojarzenie, jakie się im nasuwało w związku z naszą placówką! Kameralne klasy, indywidualne podejście i nawiązywanie do Słowa Bożego to recepta na zdrowe, bezpieczne środowisko. Więcej na temat bezpieczeństwa w „Samuelu” znajdziesz TUTAJ.

Uczestniczymy w projekcie „Szkoła bez przemocy”

 http://www.szkolabezprzemocy.pl/

„Jak wygląda nauka religii w szkole „Samuel”?”

W „Samuelu” uczą się i pracują członkowie kilkunastu różnych wyznań chrześcijańskich i tak było od początku. W szkole prowadzone są więc lekcje religii katolickiej i ewangelicznej (w klasach lub w grupach międzyklasowych, zależnie od liczby uczniów danego wyznania). Uznajemy też zaświadczenia z punktów katechetycznych różnych Kościołów. Dodatkowo wszyscy uczniowie mają możliwość udziału w godzinach biblijnych, wyjazdach misyjnych, a w klasach I-III w zajęciach „Opowieści misyjne”. Co rano czytamy i omawiamy w każdej klasie fragment Pisma Świętego. W tak wielowyznaniowym środowisku możemy i chcemy szukać tego, co nas łączy – na wspólnym fundamencie biblijnym.

 

Tablica ogłoszeń