Liceum

Status placówek chrześcijańskich

Placówki edukacyjne Samuel zostały założone i są prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja, w skład którego wchodzą rodzice i nauczyciele z różnych warszawskich środowisk chrześcijańskich. Naszym celem było stworzenie dzieciom warunków do integralnego rozwoju we wszystkich sferach: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej.  Jesteśmy świadomi, że placówki Samuel są miejscem, w którym spotykają się dzieci, młodzież i rodziny z różnych środowisk chrześcijańskich. Dlatego opieramy się na prawdach wiary wspólnych dla wszystkich wierzących chrześcijan.   Pragniemy, by nasze dzieci poznawały Boga, kochały Go i chciały wypełniać Jego wolę. Każdy nasz dzień rozpoczyna się wspólną modlitwą uczniów i nauczycieli, tzw.: „8 minut z najlepszym Przyjacielem”.   Dążymy do tego, aby nasi uczniowie mogli zdobywać  wiedzę o Biblii, a także, aby kształtowali swój charakter zgodnie z wartościami chrześcijańskimi na fundamencie Bożego Słowa. Umożliwiamy dzieciom i młodzieży poznawanie i wdrażanie ponadczasowych i uniwersalnych zasad etycznych opartych na Piśmie Świętym podczas tzw. „godziny biblijnej”.   Nasze dzieci i młodzież czynnie realizują misję edukacji chrześcijańskiej poprzez pomoc potrzebującym, wspólne działania i projekty.

Tablica ogłoszeń