Liceum

W koszt czesnego wliczone są:

  • język angielski – 6 godzin tygodniowo (w tym 1 godzina z native speakerem)
  • projektowe piątki – zajęcia z psychologii, edukacji medialnej, komunikacji i nowych mediów
  • zajęcia pozalekcyjne – wyrównawcze oraz rozwijające, przygotowanie do matury

Obiady są dodatkowo płatne.

Wpisowe:

Wpisowe to jednorazowa opłata wnoszona przez rodziców lub opiekunów, płatna w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy.
Wysokość wpisowego w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 1100 złotych.

Czesne:
Istnieje możliwość wpłat czesnego w ratach (12, 10, 1). Przy płatności za rok z góry przysługuje upust 3%. Wysokość czesnego to:

  • 1100 zł/mc  w 12 ratach
  • 1320 zł/mc w 10 ratach

Zniżki są udzielane w następujących przypadkach:

• rodziny kształcące w placówkach Samuel (Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Liceum) więcej niż jedno dziecko mają prawo do ulgi rodzinnej (20% na drugie oraz 30% na trzecie i kolejne dziecko);
• inną zniżkę niż wymienioną wyżej dopuszcza się w indywidualnych przypadkach, uzasadnionych sytuacją materialną rodziny (dofinansowanie czesnego z budżetu placówki na podstawie złożonego podania do Dyrekcji Szkoły; podanie powinno być potwierdzone deklaracją PIT z ubiegłego roku).

Sposób finansowania:

Szkoła jest instytucją, której zasoby pochodzą z czesnego płaconego przez rodziców uczniów, dotacji, darowizn oraz innych wpływów na Towarzystwa Edukacyjnego Samuel.

Tablica ogłoszeń