Liceum

Czesne i zniżki

W koszt czesnego wliczone są:

  • język angielski – 6 godzin tygodniowo (w tym 1 godzina z Native Speaker-em)
  • zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do egzaminów).

Obiady są dodatkowo płatne.

Wpisowe:
Wpisowe jest jednorazową opłatą wnoszoną przez rodziców lub opiekunów, płatne w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy.
Wysokość wpisowego w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 950 złotych.

Czesne:
Roczne czesne w roku szkolnym 2019/2020 wynosi: 11400 zł.
Istnieje możliwość wpłat czesnego w ratach (12, 2, 1). W zależności od wybranego wariantu ilości rat można skorzystać z upustów.

Zniżki są udzielane w następujących przypadkach:
• rodziny kształcące w Szkole więcej niż jedno dziecko mają prawo do ulgi rodzinnej (30% na drugie oraz 50% na trzecie i kolejne dziecko), uczące się w Szkole Podstawowej, Liceum lub Przedszkolu Samuel,
• inną zniżkę niż wymienioną wyżej dopuszcza się w indywidualnych przypadkach, uzasadnionych sytuacją materialną rodziny (dofinansowanie czesnego z budżetu placówki na podstawie złożonego podania do Dyrekcji Szkoły. Podanie powinno być potwierdzone ubiegłorocznym PIT-em).

Sposób finansowania:
Szkoła jest instytucją, której zasoby finansowe pochodzą z czesnego płaconego przez rodziców uczniów, dotacji, darowizn oraz innych wpływów na Towarzystwo Edukacyjne Samuel.

Tablica ogłoszeń