Liceum

Oferta Chrześcijańskiego Liceum Samuel

PROCES REKRUTACJI DO

CHRZEŚCIJAŃSKIEGO LICEUM SAMUEL

Krok 1

Zapoznanie się z:

Możliwość umówienia spotkania informacyjnego z przedstawicielem szkoły

tel. 22 879 78 10, 505 797 597

e-mail: biuro@samuel.pl

Krok 2

Przesłanie na adres biuro@samuel.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionego Podanie oraz następujących dokumentów:

Krok 3

Spotkanie przedstawicieli szkoły z obojgiem rodziców i kandydatem

(przedstawiciel szkoły skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia spotkania).

  • rozmowa z kandydatem
  • wypełnienie przez kandydata testu z języka angielskiego
  • rozmowa z rodzicami

W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

Krok 4

Dostarczenie do sekretariatu szkoły:

  • kopi wyników egzaminu ósmoklasisty
  • kopi świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

O wyniku rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni w terminie do pięciu dni roboczych od daty dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów.

Krok 5

Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły i podpisanie umowy

Umowa LO 

Cennik i zobowiązanie LO 

Oświadczenie LO

Zgoda – dane wrażliwe LO

Zgody LO

Tablica ogłoszeń