Liceum

Zależy nam na wspieraniu i budowaniu relacji między rodzicami i dziećmi. Nasza szkoła służy rodzinie i wspiera rodziców w procesie wychowania młodzieży licealnej. Rodzice i nauczyciele wzmacniają swój autorytet i wspierają się, aby uczniowie mieli spójny pogląd na świat i właściwy obraz rzeczywistości.  Wspieramy rodziców poprzez organizację warsztatów i konferencji na temat trudności związanych z wychowaniem, w tym potrzeb i zagrożeń w rozwoju dojrzewającego nastolatka. Udostępniamy też rodzicom literaturę z tego zakresu.  Wśród uczniów szkoły Samuel są wychowankowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki odpowiedniej współpracy rodziców z nauczycielem i zaufaniu, którym młodzież darzy swoich wychowawców, z powodzeniem uczymy ich przełamywania barier emocjonalnych, społecznych, intelektualnych i fizycznych.

Tablica ogłoszeń