Liceum

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Szkoła średnia to bardzo ważny okres w życiu każdego młodego człowieka. W tym czasie uczniowie podejmują kluczowe decyzje mające wpływ na ich przyszłość.

Wraz z całym zespołem Chrześcijańskiego Liceum Samuel zdajemy sobie sprawę z ogromnej wagi edukacji i konieczności dostosowania jej do potrzeb współczesnego świata. Przygotowujemy młodych ludzi do życia, tworzymy mocne podstawy ich dalszego rozwoju oraz wspieramy uczniów w konstruktywnym wykorzystaniu tkwiącego w nich potencjału. Wierzymy, że poprzez relację z Bogiem i życie zgodne z biblijnymi wartościami mogą oni zbudować właściwy obraz siebie i mieć pozytywny wpływ na otoczenie.

Dążymy do tego, aby nasi uczniowie mieli wysokie poczucie wartości, znali swoje mocne i słabe strony, byli kreatywni, umieli pracować zespołowo, sprawnie się komunikowali oraz pewnie i swobodnie poruszali się w obszarze nowych technologii.

Czeka na Was atrakcyjny profil: Komunikacja i nowe technologie. W jego tworzeniu uczestniczyli wraz z kadrą Liceum rodzice, ludzie biznesu, a także uczniowie i absolwenci Samuela.

W Chrześcijańskim Liceum Samuel będziecie mogli rozwijać się intelektualnie, artystycznie, fizycznie, emocjonalnie, społecznie i duchowo.

Jako Dyrektor Liceum mam przywilej współpracować z oddaną i profesjonalną kadrą, zaangażowaną w proces dydaktyczny oraz kształtowanie charakteru naszych uczniów. Razem tworzymy inspirującą, bezpieczną, pełną szacunku społeczność, której rodzice w zaufaniu mogą powierzyć edukację swoich dzieci oraz uzyskać wsparcie w ich wychowaniu.

Drodzy Uczniowie, Liceum Samuel to wysoki poziom nauczania, indywidualne podejście  i wspaniała atmosfera. W naszej szkole zdobędziecie kompetencje, wiedzę i umiejętności, nabierzecie pewności siebie i zyskacie przyjaciół.

Zapraszam do kontaktu oraz odwiedzenia naszej placówki.

 

Z wyrazami szacunku,
Anna Smoła
Dyrektor Chrześcijańskiego Liceum Samuel

 

Tablica ogłoszeń