Od 16.03.2020 r. (poniedziałek) do 10.04.2020 r. (piątek) w przedszkolu, szkole podstawowej i liceum zawieszone zostaje prowadzenie wszystkich zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych – uczniowie pozostają w domach pod opieką rodziców.

Rodziców i uczniów szkoły podstawowej i liceum prosimy o zapoznanie się z informacjami przekazywanymi w dzienniku elektronicznym Librus.