Przedszkole

Do 24.05.2020 w przedszkolu, szkole podstawowej i liceum zawieszone zostaje prowadzenie wszystkich zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych – uczniowie pozostają w domach pod opieką rodziców.

Rodziców i uczniów szkoły podstawowej i liceum prosimy o zapoznanie się z informacjami przekazywanymi w dzienniku elektronicznym Librus.

Tablica ogłoszeń