Szkoła Podstawowa
SZUKAMY TEGO CO ŁĄCZY, A NIE TEGO CO DZIELI. Jest to uzasadnione biblijnie: Podczas wspólnych spotkań zgromadzeni uczniowie (ekklesia) usługiwali sobie nawzajem darami, jakimi obdarzył ich Duch Święty (1 P 4,9-11; 1 Kor 12,1-11; 14,26).
Staraniem Wydawnictwa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ukazał się owoc wielu lat pracy badawczej E. Bednarz, książka: „Strategia indywidualizacji w procesie inkluzyjnego kształcenia religijnego”. Nie jest łatwo prowadzić efektywne nauczanie w klasie, do której uczęszczają uczniowie sprawni i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ale jest to możliwe, jeśli znajdziemy optymalny sposób. Temu właśnie poświęcona jest ta pozycja. Zachęcam do czytania. Zakup tylko przez wydawnictwo ChAT: http://chat.edu.pl/wydawnictwo-naukowe-chat/

 

Tablica ogłoszeń