Szkoła Podstawowa

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września.

Serdecznie zapraszamy!

Ze względu na stan epidemiologiczny przebiegać będzie według następującego planu:

  1. Spotkanie w sali: klasa 5 SPgodzina 8.30
  2. Spotkania w salach: klasy 1-4 SP – godzina 10.00
  3. Spotkania w salach: klasy 6-8 SP – godzina 10.30
  4. po wejściu do szkoły każdy powinien zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę oraz pamiętać o zachowaniu dystansu od innych osób,
  5. wychowawca klasy prowadzi spotkanie, w spotkaniu będzie uczestniczyć również zastępca wychowawcy,
  6. do szkoły i klasy może wejść tylko jeden z rodziców ucznia,
  7. po wejściu do sali uczniowie zajmują miejsca w ławkach,
  8. towarzyszący im rodzice ustawiają się na końcu sali, za wszystkimi ławkami,
  9. po zakończonym spotkaniu uczniowie i rodzice wychodzą ze szkoły,
  10. na spotkanie uczniowie przychodzą w strojach galowych, nie muszą przebierać butów.

SALE:

1 piętro:

B01 – klasa 1SP, B13 – klasa 2 SP , B14 – klasa 3 SP

2 piętro:

C06 – klasa 5 SP, C07 – klasa 7 SP, C08 – klasa 8 SP, C11 – klasa 4 SP, C12 – klasa 2 LO, C16 – klasa 1 SP C17 – klasa 6 SP

Tablica ogłoszeń