Szkoła Podstawowa

W pierwszym dniu szkoły po Wielkanocy spotkaliśmy się aby jeszcze raz przeżyć znaczenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Obecni wśród nas goście z Młodzieży z Misją zaprezentowali dramę obrazującą jak grzech i rzeczy, którymi próbujemy wypełnić swoje życie oddzielają nas od Stwórcy. Pomimo tego, my zawsze mamy do Niego dostęp, możemy do Niego wrócić i mieć z Nim relację. O życiu z Bogiem opowiadali nasi goście ale też uczennica i absolwent Samuela.
Świadectwa tych młodych ludzi były inspiracją i zachętą dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Opracowała: Anna Smoła

 

Tablica ogłoszeń