Przedszkole

Czesne, zniżki i wyżywienie

W koszt czesnego wliczone są:

 • nauka języka angielskiego (zajęcia odbywają się codziennie 5 razy w tygodniu)
 • zajęcia dodatkowe wspierające rozwój osobisty i kreatywność
  • szachy,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia indywidualne,
  • rytmika,
  • gimnastyka korekcyjna
 • podwieczorki dla dzieci (przywozi je firm cateringowa)

Zajęcia w połowie opłacane przez rodziców:

 • wyjścia do pracowni artystycznej
 • teatrzyk
 • zajęcia przyrodnicze – spotkanie ze zwierzątkami

Obiady są dodatkowo płatne.

Cena obiadu to 6,50 zł (zupa i drugie danie). Przedszkole obsługuje firma ,,Obiady dla Przedszkoli”.

Wyjścia do teatru, wycieczki opłacane są przez rodziców.

Zniżki

Zniżki są udzielane w następujących przypadkach:

Rodziny kształcące w Szkole więcej niż jedno dziecko mają prawo do ulgi rodzinnej (-30%), obniżającej czesne za każde kolejne dziecko z rodziny uczące się jednocześnie w Gimnazjum, Szkole Podstawowej lub Przedszkolu Samuel – zniżkę dopuszcza się w indywidualnych przypadkach, uzasadnionych sytuacją materialną rodziny, dofinansowanie czesnego z budżetu placówki na podstawie złożonego podania do Dyrekcji Szkoły i Przedszkola. Podanie powinno być potwierdzone zeszłorocznym PIT-em.

Sposób finansowania

Przedszkole  jest instytucją, której zasoby finansowe pochodzą z czesnego płaconego przez rodziców uczniów, dotacji, darowizn oraz wpływów z 1% na Towarzystwo Edukacyjne Samuel.

Wpisowe

Wpisowe jest jednorazową opłatą wnoszoną przez rodziców lub opiekunów, płatne w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy.

Wysokość wpisowego w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 800 złotych.

Czesne

Roczne czesne w roku szkolnym 2017/2018 wynosi: 9600 zł.

Istnieje możliwość wpłat czesnego w ratach (12, 2, 1). W zależności od wybranego wariantu ilości rat można skorzystać z upustów:

 • jednorazowo za cały rok szkolny do dnia 30 sierpnia 2017 roku – osoba wpłacająca uzyskuje wtedy 7% zniżkę od wysokości podstawowej czesnego – w dwóch ratach – pierwszą za I semestr nauki w szkole do 30 sierpnia 2016 roku, a drugą do dnia 31 stycznia 2018 roku – osoba wpłacająca uzyskuje wtedy 5% zniżki od wysokości podstawowej czesnego;
 • w dwunastu równych ratach, będących wynikiem podzielenia rocznego czesnego na dwanaście miesięcy. Płatność rat musi być dokonana do 10 każdego miesiąca za dany miesiąc nauki miesiąc nauki lub wakacji (lipiec i sierpień). Przy tej formie płatności nie są stosowane żadne zniżki.

Przykład: Przy czesnym rocznym wynoszącym 9600,0 zł:

 1. Jednorazowo: 8928,00 zł (oszczędność: 672,00 zł)
 2. W dwóch ratach 4560,00 zł + 4560,00 zł (oszczędność: 480,00 zł)
 3. W dwunastu ratach dwanaście rat, każda po 800 zł.
Tablica ogłoszeń