Przedszkole

Czesne, zniżki i wyżywienie

Czesne, zniżki i wyżywienie

W koszt czesnego wliczone są:

 • nauka języka angielskiego (zajęcia odbywają się codziennie 5 razy w tygodniu)
 • zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową
 • zajęcia dodatkowe wspierające rozwój osobisty i kreatywność
  • szachy,
  • język angielski,
  • rytmika,
  • gimnastyka korekcyjna
  • logorytmika
  • projekt przyrodniczy „Edu Flora”
  • zajęcia plastyczne
 • podwieczorki dla dzieci (przywozi firm cateringowa)

Obiady są dodatkowo płatne.

Zajęcia opłacane przez rodziców:

 • wyjścia do pracowni artystycznej
 • teatrzyk
 • zajęcia edukacyjne prowadzone przez inne podmioty niż przedszkole
 • wycieczki

Wpisowe:

Wpisowe jest jednorazową opłatą wnoszoną przez rodziców lub opiekunów, płatne w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy.

Wysokość wpisowego w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 1000 złotych.

Czesne:

Czesne w roku szkolnym 2020/ 2021 wynosi: 1000 zł.

Istnieje możliwość wpłat czesnego w ratach (12, 2, 1). W zależności od wybranego wariantu ilości rat można skorzystać z upustów. Czesne naliczane godzinami pobytu dziecka: 7.30 – 12.30 czesne 500 zł.

Zniżki są udzielane w następujących przypadkach:
• rodziny kształcące w Przedszkolu i Szkole więcej niż jedno dziecko mają prawo do ulgi rodzinnej (20% na drugie oraz 30% na trzecie i kolejne dziecko), uczące się w Szkole Podstawowej, Liceum lub Przedszkolu Samuel,
• inną zniżkę niż wymienioną wyżej dopuszcza się w indywidualnych przypadkach, uzasadnionych sytuacją materialną rodziny (dofinansowanie czesnego z budżetu placówki na podstawie złożonego podania do Dyrekcji Szkoły. Podanie powinno być potwierdzone ubiegłorocznym PIT-em).

Sposób finansowania:
Przedszkole jest instytucją, której zasoby finansowe pochodzą z czesnego płaconego przez rodziców uczniów, dotacji, darowizn oraz innych wpływów na Towarzystwo Edukacyjne Samuel.

Tablica ogłoszeń