Przedszkole

Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść,

a nie zejdzie z niej nawet w starości.

Przypowieści Salomona 22:6

Dlaczego przedszkole Samuel?

 1. Jesteśmy przedszkolem, które wychowuje dzieci nie tylko ze środowisk wielokulturowych, ale też wielowyznaniowych. Do naszych placówek uczęszczają uczniowie zarówno z rodzin protestanckich jak i katolickich i prawosławnych. Potrafimy bazować na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli.
 2. Zarówno wybierane przez przedszkole programy kształcenia, jak też realizacja założeń idei kształcenia chrześcijańskiego nakierowane są na edukację z wartościami (preferowane wartości, postawy i wzorce osobowe). Bardzo ważną rolę w realizacji tej idei odgrywa zatrudniany u nas nauczyciel, wyraziciel i propagator promowanych wartości. Podstawowym sposobem przekazywania dzieciom pożądanych sposobów postępowania, uznaje się ukazywanie wartości poprzez własną postawę pedagoga, jako niewerbalną metodę oddziaływania wychowawczego.
 3. Jesteśmy placówką, która tworzy bezpieczne środowisko dla dzieci.
 4. Dzieci są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków czekających je w klasie pierwszej.
 5. Dzieci mają możliwość na terenie tego samego budynku uczestniczyć w zajęciach szkoły muzycznej.
 6. Dbamy o spójność wychowawczą przedszkola i domu rodzinnego. Przedszkole służy rodzinie. Rodzice i nauczyciele, jako autorytety dla przedszkolaków, wspierają się nawzajem i wspólnie dążą do określonego celu w wychowaniu dzieci.
 7. Dbamy o rodzinną i ciepłą atmosferę na co dzień. Chcemy, aby przedszkole było przedłużeniem rodzinnego domu, dlatego wychowawcy grup to nie tylko nauczyciele, ale ciocie, które kochają dzieci.

Zapewniamy bardzo dobrą ofertę edukacyjną

 • oferujemy wszechstronne kształcenie dla Państwa dzieci, zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, codziennie zajęcia z języka angielskiego.
 • wychowawcy grup posługują się kreatywnymi metodami nauczania;
 • zwracamy uwagę na indywidualizację w procesie kształcenia;
 • organizujemy kształcenie także poprzez formy: wycieczki, teatrzyki, projekty, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia dodatkowe, np. kulinarne, przyrodnicze, wyjścia do biblioteki;
 • realizujemy różnego rodzaju projekty edukacyjne i chrześcijańskie,
 • proponujemy szereg zajęć rozwijających zainteresowania dzieci oraz ich ciekawość poznawczą (szachy, zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne, sportowe);
 • współpracujemy ze szkołą muzyczną;
 • dzieci, a potem uczniowie Szkoły i Liceum, uczęszczające do naszej szkoły od początku procesu edukacji, osiągają dobre wyniki w testach zewnętrznych. Jesteśmy placówką która uczy dzieci wartości biblijnych i odkrywa przed nimi piękno relacji z Jezusem Chrystusem.

Wspierają Nas

 • Prof. Jerzy Buzek

  Polityk, naukowiec, działacz społeczny
 • Joanna Fabisiak

  Poseł na Sejm RP
 • Krzysztof Jędrzejewski

  Przedsiębiorca, główny akcjonariusz Grupy Kopex
 • Mieczysław Szcześniak

  Polski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów
 • ACSI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Chrześcijańskich)

  Porozumienie z Chrześcijańską Akademią Teologiczną

  Tablica ogłoszeń