Przedszkole

  • Chrześcijańskie Przedszkole Samuel rozpoczęło swoją działalność 1 września 2006 roku. Przyjazna, oddana dzieciom kadra, miła atmosfera, ścisła współpraca z rodzicami to tylko niektóre z zalet naszej placówki. Stawiamy na wszechstronny, zrównoważony rozwój dziecka, którego ważna składową jest charakter.

  • Do placówki uczęszczają dzieci od 2,5 do 6. roku życia.

  • Przedszkole prowadzi działalność od godz. 7.30 do 17.30. Po godzinie 14.30 w przedszkolu odbywa się blok zajęć popołudniowych prowadzonych przez wychowawców grup i nauczycieli, są one kontynuacją zajęć dydaktyczno-wychowawczych przeplatanych atrakcyjnymi zajęciami dodatkowymi.

  • Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo.

  • Przedszkole Samuel posiada cztery oddziały:

    1. 2, 5 – 3-latki – ,,Jeżyki”
    2. 4-latki – „Biedronki”
    3. 5-latki – „Rodzynki”
    4. 6-latki (zerówka) – „Owieczki”

    Liczebność grupy – do 20 dzieci.

  • Placówka oferuje dzieciom obiady i podwieczorki dostarczane przez firmę cateringową.

    • Obiad zaplanowany jest w godz. 12.00 – 12.30 (dodatkowo płatny).
    • Podwieczorek o godz. 14.30 (wliczony w koszty czesnego).
    • Śniadanie dzieci przynoszą z domu.
  • Posiadamy przestronne sale przedszkolne, zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci oraz pomoce dydaktyczne do realizacji programu wychowawczo-dydaktycznego.

  • Współpracujemy z domami dziecka i z domami spokojnej starości, aby uczyć dzieci dzielenia się miłością. Chętnie współpracujemy z misjonarzami biorąc udział w akcjach charytatywnych. W ten sposób uwrażliwiamy dzieci na potrzeby innych ludzi.

  • Chcemy też aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalno-społecznym Warszawy i Polski.

  • Nasze przedszkole jest otwarte dla wszystkich tych, którzy akceptują jego statut oraz zasady w nim panujące.

Tablica ogłoszeń
Nie odnaleziono ogłoszeń.