Przedszkole

 • Chrześcijańskie Przedszkole Samuel rozpoczęło swoją działalność 1 września 2006 roku. Przyjazna, oddana dzieciom kadra, miła atmosfera, ścisła współpraca z rodzicami to tylko niektóre z zalet naszej placówki. Stawiamy na wszechstronny, zrównoważony rozwój dziecka, którego ważna składową jest charakter.

 • Do placówki uczęszczają dzieci od 2,5 do 6. roku życia.

 • Przedszkole prowadzi działalność od godz. 7.30 do 17.30. Po godzinie 14.30 w przedszkolu odbywa się blok zajęć popołudniowych prowadzonych przez wychowawców grup i nauczycieli, są one kontynuacją zajęć dydaktyczno-wychowawczych przeplatanych atrakcyjnymi zajęciami dodatkowymi.

 • Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo.

 • Przedszkole Samuel posiada cztery oddziały:

  1. 2, 5 – 3-latki – ,,Mróweczki”
  2. 4-latki – „Biedronki”
  3. 5-latki – „Rodzynki”
  4. 6-latki (zerówka) – „Owieczki”

  Liczebność grupy – do 18 dzieci.

 • Placówka oferuje dzieciom obiady i podwieczorki dostarczane przez firmę cateringową.

  • Obiad zaplanowany jest w godz. 12.00 – 12.30 (dodatkowo płatny).
  • Podwieczorek o godz. 14.30 (wliczony w koszty czesnego).
  • Śniadanie dzieci przynoszą z domu.
 • Posiadamy przestronne sale przedszkolne, zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci oraz pomoce dydaktyczne do realizacji programu wychowawczo-dydaktycznego.

 • Współpracujemy z domami dziecka i z domami spokojnej starości, aby uczyć dzieci dzielenia się miłością. Chętnie współpracujemy z misjonarzami biorąc udział w akcjach charytatywnych. W ten sposób uwrażliwiamy dzieci na potrzeby innych ludzi.

 • Chcemy też aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalno-społecznym Warszawy i Polski.

 • Nasze przedszkole jest otwarte dla wszystkich tych, którzy akceptują jego statut oraz zasady w nim panujące.

Tablica ogłoszeń