Przedszkole

Kontakt z nauczycielami

Zachęcamy Państwa do współpracy w dziele wychowania powierzanych nam dzieci.

Każdy wychowawca i nauczyciel jest otwarty na kontakt z rodzicami. To jeden z ważnych celów jakie placówka realizuje. Ciągła współpraca i kontakt z rodzicem  służy spójności wychowania i dobru dziecka.

W naszej placówce możliwość kontaktu z wychowawcami istnieje poprzez:

  • udział w zebraniach ogólnych dla rodziców;
  • spotkania indywidualne ustalane przez wychowawcę grup;
  • indywidualne konsultacje na życzenie rodzica;
  • warsztaty dla rodziców.
Tablica ogłoszeń