Przedszkole

child

Motto wychowania w naszych placówkach

Wychowuj chłopca (dziecko) odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.

Ks. Przypowieści Salomona 22:6

MISJA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „SAMUEL”

„Nasz wspólny cel to wszechstronny rozwój Twojego dziecka, aby żyjąc w zgodzie ze słowem Bożym, brało odpowiedzialność za siebie i pozytywnie wpływało na życie innych”.

Pragniemy rozwijać talenty każdego dziecka, aby umiejętnie dzieliło się nimi z otaczającym go światem.

Gdyż Bóg daje człowiekowi, który mu jest miły, mądrość, wiedzę i radość.

Ks. Koheleta 2:26

Główny cel kształcenia

Równomierny i zrównoważony rozwój dziecka w sześciu dziedzinach:

 • intelektualnej,
 • duchowej,
 • fizycznej,
 • artystycznej,
 • emocjonalnej i społecznej.

Wierzymy, że absolwent przedszkola będzie:

 • wszechstronnie wyposażony w wiadomości i umiejętności niezbędne do samodzielnego życia; (będzie w znacznym stopniu samodzielny, będzie umiał przewidywać skutki swoich zachowań i podejmować próby samooceny i oceny zachowań innych);
 • przygotowany do podjęcia obowiązków bycia uczniem klasy pierwszej; (będzie aktywny poznawczo, chcący się uczyć )
 • wdrożony, aby wybierać bycie posłuszny Bożemu Słowu;
 • świadomy talentów, jakie otrzymał od Boga i będzie potrafił używać swoich zdolności służąc innym;
 • przygotowany do nawiązywania właściwych relacji opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu;
 • próbował wyrażać swe myśli, emocje i potrzeby;
 • miał właściwe poczucie swojej wartości;
 • umiał ponosić konsekwencje własnych decyzji;
 • wiedział, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, będzie umiał o nią poprosić.
Tablica ogłoszeń