Przedszkole

Wizja

DZIECI, KTÓRE SŁUCHAJĄ BOGA I SŁYSZĄ BOŻY GŁOS

 ORAZ BĘDĄC POSŁUSZNYMI BOGU

 WYWIERAJĄ WPŁYW NA NARODY.

Szkoła zaczerpnęła swoje imię od biblijnego Samuela – chłopca, który dorastał w świątyni i nauczył się rozpoznawać głos Boga. Był on posłuszny Bogu, dzięki czemu miał wpływ na swój naród.

Misja

NASZ WSPÓLNY CEL TO:

WSZECHSTRONNE KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ TWOJEGO DZIECKA, 

ABY ŻYJĄC W ZGODZIE ZE SŁOWEM BOŻYM 

BRAŁO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SIEBIE I POZYTYWNIE WPŁYWAŁO NA ŻYCIE INNYCH.

Wyrażenie “nasz wspólny cel” mówi o jedności serc i wspólnie przez nas ponoszonej odpowiedzialności – dotyczy to zarówno relacji w samym zespole pracowniczym, relacji pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami, a także relacji pomiędzy zespołem a rodzicami.

Stwierdzenie “wszechstronne kształcenie i rozwój” uznaje, że Bóg uczynił nas ciałem, duszą i duchem oraz zakłada, że wzmacniamy i doceniamy rozwój i osiągnięcia uczniów w następujących obszarach:

  1. intelektualnym,
  2. twórczym/artystycznym,
  3. fizycznym,
  4. emocjonalnym i społecznym,
  5. duchowym.

Stwierdzenie “żyjąc w zgodzie ze słowem Bożym” oznacza, że chcemy, aby młoda osoba:

  • poznała Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana;
  • ceniła prawdę Słowa Bożego i była w stanie “wydobyć z niego Życie”
  • miała chrześcijański światopogląd i pragnienie wprowadzania Bożego Słowa w czyn we wszystkich wymiarach swojego życia.
Tablica ogłoszeń