Przedszkole

Przedszkole to czas pierwszych dłuższych kontaktów z rówieśnikami. Wszystkiego trzeba się nauczyć – rozłąki z rodzicami, dzielenia się zabawką, utrzymania porządku, cierpliwego oczekiwania przed myciem zębów po posiłku. A przede wszystkim ma to być czas pogodnego, bezpiecznego dzieciństwa!

Zalety Przedszkola Samuel to

 • miłość łączona z dyscypliną;
 • naturalna obecność wartości chrześcijańskich;
 • udział przedszkola w życiu szkoły, co zapewnia łagodne i naturalne przejście do klasy I;
 • indywidualne podejście do dziecka i kontakt wychowawcy z rodzicami;
 • możliwość skorzystania z pomocy specjalistycznej (psycholog, logopeda);
 • możliwość korzystania z bezpłatnej świetlicy, nawet do godziny 17.00.

 

Rodzice o przedszkolu

Byłam w szoku, kiedy moja pięciolatka po powrocie z przedszkola wyrecytowała mi: „A więc wszystko co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie – Ewangelia Mateusza 7:12”. Co ciekawe, wiedziała, co to znaczy i jak stosować to w życiu.

Widziałem, w jaki sposób odnoszą się gimnazjaliści z Samuela do przedszkolaków z tej samej placówki. To niezwykłe, jak pozytywnie działa – w obie strony – umieszczenie tak różnych roczników w jednym budynku.

 • W przedszkolu posiadamy przestronne sale przedszkolne, pomoce dydaktyczne do realizacji programu wychowawczo-dydaktycznego, zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci.
 • Współpracujemy z domami dziecka i z domami spokojnej starości, aby uczyć dzieci dzielenia się miłością. Chętnie współpracujemy z misjonarzami biorąc udział w akcjach charytatywnych. W ten sposób uwrażliwiamy dzieci na potrzeby innych ludzi.
 • Wspieramy rodziców w poznawaniu przez dzieci osoby Pana Jezusa Chrystusa.
 • Zapewniamy wzrost dzieci we wszystkich sferach rozwoju: duchowej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, artystycznej, i fizycznej.
 • Kształtujemy charakter w oparciu o wartości biblijne.
 • Okazujemy szacunek i miłość dzieciom, pokazując jak mają postępować wobec innych.
 • Kształtujemy właściwą postawę patriotyczną tj. odpowiedzialności za nasz kraj – miejsce, w którym Bóg nas postawił oraz postawę poczucia przynależności narodowej.
 • My, pracownicy przedszkola, jesteśmy wierzącymi chrześcijanami.
 • Jesteśmy otwarci na integrację chrześcijan kościołów różnych wyznań.
 • Przekazujemy treści wychowawcze wolne od wpływów okultystycznych, New Age i religii Dalekiego Wschodu.
 • Nasze przedszkole jest otwarte dla wszystkich tych, którzy akceptują jego statut oraz zasady w nim panujące.

 

Zajęcia dodatkowe

 • szachy już od 4. roku życia;
 • gimnastyka korekcyjna w grupach wiekowych 5 i 6 latków;
 • rytmika w każdej grupie wiekowej.
 • zajęcia plastyczne w każdej grupie wiekowej;
 • zajęcia z cyklu ,,Super zwierzaki”
 • język angielski codziennie w każdej grupie wiekowej
 • przyrodnicze – spotkania ze zwierzątkami w każdej grupie wiekowej;
 • kulinarne raz w miesiącu w każdej grupie;
 • historie czytane w każdej grupie wiekowej
 • wyjścia do pracowni artystycznej w każdej grupie wiekowej
 • lekcje biblioteczne w grupach 4,5,6 latków
 • zajęcia indywidualne
 • zajęcia specjalistyczne (logopedia, terapia pedagogiczna, SI, terapia z psychologiem, rewalidacja, TUS)

 

 

Tablica ogłoszeń