Przedszkole

Wychowawcy

Anna Dąbrowska – wychowawca grupy MRÓWECZKI

Aleksandra Foks – wychowawca grupy RODZYNKI

Patrycja Stokarska – nauczyciel w grupie BIEDRONKI 

Magdalena Biernacka – wychowawca grupy  OWIECZKI

Nauczyciele wspierający

Julia Havryliuk – drugi nauczyciel w grupie RODZYNKI 

Samanta Lis

Sara Rębosz – drugi nauczyciel w grupie OWIECZKI 

Anna Broze – pomoc nauczyciela w grupie Mróweczek

Kinga Sadkowska – pomoc w przedszkolu 

Nauczyciele zajęć dodatkowych

 

Ewelina Kowalska – język angielski 

Marta Boboli – logorytmika 

Maria Cichocka – gimnastyka korekcyjna 

Angelika Gotowiec – rytmika

Paweł Dudziński – zajęcia szachowe 

Pracownicy Przedszkola

Lidia Michalak 

doradca ds. administracyjno-dydaktycznych 

Tablica ogłoszeń