Przedszkole

Plan dnia

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu dostosowany do nowej podstawy programowej.

Grupa 5 i 6-latków
7.30- 8.30
Schodzenie się dzieci
•  zabawy, gry dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne,
8.30-9.00
Poranne ćwiczenia dzieci.
Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do śniadania: mycie rąk, rozkładanie podkładek,
• modlitwa przed posiłkiem,
• śniadanie (doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku)
• mycie zębów po posiłku.
9.00-9.10
„Na modlitwę czas…” wspólna modlitwa w grupach.
9.10-11.00
Zabawa i edukacja.
• realizacja różnorodnych form i metod pracy zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej i duchowej.
• zabawy dowolne według zainteresowań i podejmowane z inicjatywy dzieci.
• wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca indywidualna z dziećmi przejawiającymi deficyty rozwojowe z dziećmi zdolnymi (pozostałe dzieci zabawy dowolne).
11.00-11.50
Pobyt na świeżym powietrzu.
11.50-13.00
Przygotowanie do obiadu.
Czynności higieniczno-porządkowe: mycie rąk, modlitwa przed posiłkiem, obiad, mycie zębów po posiłku.
13.00- 13.30
Czytanie dzieciom bajek, relaks przy muzyce.
13.30- 14.30
Zajęcia z zakresu edukacji językowej i muzycznej.
Zabawy na powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze
14.30-15.00
Podwieczorek, czynności higieniczno-porządkowe.

BLOK ZAJĘĆ POPOŁUDNIOWYCH
Zaczynamy po podwieczorku.
15.00-16.00
Zajęcia dodatkowe: plastyczne, muzyczne, szachy.
16.00-17.00
Zajęcia sportowe, gry planszowe, zabawa dowolna w kącikach zabaw.

Zajęcia prowadzą wychowawcy grup i są one kontynuacją zajęć dydaktyczno-wychowawczych przeplatanych atrakcyjnymi zajęciami dodatkowymi.

Grupa 3 i 4-latków
7.30- 8.30
Schodzenie się dzieci.
• zabawy, gry dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, tematyczne dydaktyczne
8.30-9.00
Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno- porządkowych:
• mycie rąk.
• rozkładanie podkładek.
• śniadanie (zdobywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku).
• mycie zębów po posiłku.
9.00- 9.10
„Na modlitwę czas…” wspólna modlitwa w grupach.
9.10-11.00
Zabawa i edukacja
• indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju (zabawy dowolne dla pozostałych dzieci)
• zajęcia dydaktyczne
• zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery lub zabawy ruchowe w sali (ćwiczenia gimnastyczne) praca w kąciku przyrody
11.00- 12.00
Czynności higieniczno-porządkowe:
• mycie rąk
• modlitwa przed posiłkiem
• obiad
• przygotowanie do leżakowania.
12.00- 14.00
Leżakowanie
• czytanie bajek lub słuchanie spokojnej muzyki
14.00- 14.30
Czynności higieniczno-porządkowe:
• wdrażanie do samodzielności w ubieraniu się
• podwieczorek
• rozchodzenie się dzieci do domów.

POPOŁUDNIA W SAMUELU
Popołudniowe zajęcia, prowadzą wychowawcy grup lub nauczyciele i są one kontynuacją zajęć dydaktyczno-wychowawczych przeplatanych atrakcyjnymi zajęciami dodatkowymi.
14.30-15.00
Podwieczorek, czynności higieniczno-porządkowe.
15.00-16.00
Zajęcia dodatkowe: plastyczne, muzyczne, szachy
16.00-17.00
Zajęcia sportowe, zabawa dowolna w kącikach zabaw.

Dzieci odbierane są przez rodziców lub osoby upoważnione zgłoszone wcześniej przez rodzica.

Tablica ogłoszeń