Przedszkole

Popołudnia w Samuelu

Popołudniowe zajęcia, prowadzą wychowawcy grup lub nauczyciele i są one kontynuacją zajęć dydaktyczno-wychowawczych przeplatanych atrakcyjnymi zajęciami dodatkowymi.
14.30-15.00
Podwieczorek, czynności higieniczno-porządkowe
15.00-16.00
Zajęcia dodatkowe: plastyczne, muzyczne, szachy, zajęcia indywidualne
16.00-17.00
Zabawa dowolna w kącikach zabaw lub na powietrzu.

Tablica ogłoszeń