Przedszkole

Programy i metody pracy w naszym przedszkolu

 

Program oparty jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017.

Zależy nam na wspieraniu i budowaniu relacji między rodzicami i dziećmi. Pracujemy na podstawie programów, które kładą nacisk na znaczenie rodziny w procesie wychowania. System wychowawczy oparty jest na wartościach wynikających z przesłania Pisma Świętego, które stanowi ważną przesłankę dla każdego programu realizowanego w naszym przedszkolu.

 


Większość proponowanych zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli naszego przedszkola – odpowiednio wykwalifikowanych w danym kierunku, dzięki czemu dzieci bardzo chętnie biorą w nich udział. Regularne wyjścia na zewnątrz: do teatru, muzeum, biblioteki, na wystawy i inne pomagają dzieciom w poznawaniu świata.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku prezentującego pracę opiekuńczo-wychowawczą z dziećmi
w Chrześcijańskim Przedszkolu Samuel.

Jest to opracowanie studentki Małgorzaty Sulińskiej. W Przedszkolu Samuel mamy taką możliwość, że raz w miesiącu, w ustalony dzień (środa), studenci mogą przychodzić na zajęcia otwarte i obserwować je w wybranej przez siebie grupie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (np. z uwagi na Zespół Aspergera, autyzm, mutyzm wybiórczy, inną niepełnosprawność),dzieciom z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dot. m.in. dysleksji, nadpobudliwości psychoruchowej ADHD), a także dzieciom obcokrajowców i powracających z zagranicy oraz dzieciom zdolnym.

PROMUJEMY KSZTAŁCENIE WŁĄCZAJĄCE

 

Oferujemy liczne zajęcia specjalistyczne, zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu bądź opinii.

 

Tablica ogłoszeń