Przedszkole

Programy i metody pracy w naszym przedszkolu

Program oparty jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.

Zależy nam na wspieraniu i budowaniu relacji między rodzicami i dziećmi. Pracujemy na podstawie programów, które kładą nacisk na znaczenie rodziny w procesie wychowania. System wychowawczy oparty jest na wartościach wynikających z przesłania Pisma Świętego, które stanowi ważną przesłankę dla każdego programu realizowanego w naszym przedszkolu.

Grupa „0” B

 • „Program wychowania i kształcenia. Roczne przygotowanie. Odkrywam siebie. Szkoła tuż-tuż”
  Wiesława Żaba Żabińska, M. Kwaśniewska,
  Wydawnictwo Mac i Edukacja
 • „Wspierająca metoda. Wprowadzenie dzieci w świat pisma I. Majchrzak”
  Irena Majchrzak
 • „Dziecięca matematyka”
  E. Gruszczyk-Kolczyńska
 • „Happy House 2”
  S. Maidment, L. Roberts

Grupa „0” A

 • „Kolekcja przedszkolaka. Cztery żywioły – Ziemia, Ogień, Woda, Powietrze. Roczne przygotowanie do szkoły: pięciolatki plus zestaw podstawowy”

  H. Derewlana, B. Michalska, J. Świątek, B. Wosińska
 • „Glottodydaktyka”

  B. Racławski
 • „Dziecięca matematyka”

  E. Gruszczyk-Kolczyńska
 • „Happy House 1”
  S. Maidment, L. Roberts

Grupa 3-latków

 • „Odkrywam siebie – Trzylatek”

  Wiesława Żaba Żabińska,
  Wydawnictwo Mac i Edukacja
 • „Here’s Patch the Puppy 1”

  Joanna Zarańska, Magdalena Appel

Grupa 4-latków

 • „Odkrywam siebie – Czterolatek”

  Wiesława Żaba Żabińska,
  Wydawnictwo Mac i Edukacja
 • „Here’s Patch the Puppy 2”

  Joanna Zarańska, Magdalena Appel

Większość proponowanych zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli naszego przedszkola – odpowiednio wykwalifikowanych w danym kierunku, dzięki czemu dzieci bardzo chętnie biorą w nich udział. Regularne wyjścia na zewnątrz: do teatru, muzeum, biblioteki, na wystawy i inne pomagają dzieciom w poznawaniu świata.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku prezentującego pracę opiekuńczo-wychowawczą z dziećmi
w Chrześcijańskim Przedszkolu Samuel.

Jest to opracowanie studentki Małgorzaty Sulińskiej. W Przedszkolu Samuel mamy taką możliwość, że raz w miesiącu, w ustalony dzień (środa), studenci mogą przychodzić na zajęcia otwarte i obserwować je w wybranej przez siebie grupie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (np. z uwagi na Zespół Aspergera, autyzm, mutyzm wybiórczy, inną niepełnosprawność),dzieciom z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dot. m.in. dysleksji, nadpobudliwości psychoruchowej ADHD), a także dzieciom obcokrajowców i powracających z zagranicy oraz dzieciom zdolnym.

PROMUJEMY KSZTAŁCENIE WŁĄCZAJĄCE

Koordynator zespołu – dr Elżbieta Bednarz

Pedagog – mgr Anna Sadowska
Psycholog -mgr Aneta Kosińska
Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta w zakresie pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera – mgr Aleksandra Rapacka-Grochala
Terapeuta pedagogiczny – mgr Bogumiła Mazur
Logopeda – mgr Justyna Łuniewska
Socjoterapeuta, terapeuta zajęciowy – mgr Monika Kszczot
Integracja sensoryczna – mgr Ewa Ubysz
Pedagog specjalny, muzykoterapeuta – dr Elżbieta Bednarz
Nauczyciele wspierający – Aleksandra Bryń, Justyna Spasowicz

Oferujemy liczne zajęcia specjalistyczne, zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu bądź opinii.

 

Tablica ogłoszeń