Przedszkole

Proces rekrutacji do

Chrześcijańskiego Przedszkola Samuel

Krok 1

Zapoznanie się z:

  • wizją placówek
  • procesem rekrutacji
  • opłatami

Możliwość umówienia spotkania informacyjnego z przedstawicielem placówki.

tel. 22 879 78

e-mail: biuro@samuel.pl

Krok 2

Przesłanie na adres biuro@samuel.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu wypełnionego  Podania oraz kopi opinii/orzeczenia (jeżeli została wydana).

Krok 3

Spotkanie przedstawicieli placówki z obojgiem rodziców

(przedstawiciel placówki skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia spotkania).

Krok 4

Dzień próbny, podczas którego dziecko uczestniczy w zajęciach przedszkolnych.

Rozmowa przedstawicieli placówki z rodzicami.

O wyniku rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni w terminie do pięciu dni roboczych od daty rozmowy.

W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

Krok 5

Złożenie dokumentów w sekretariacie i podpisanie umowy.

[/alert]

Tablica ogłoszeń