Przedszkole

Współpraca z rodzicami

Zależy nam na wspieraniu i budowaniu relacji między rodzicami i dziećmi.

Nasza placówka służy rodzinie i wspiera rodziców w procesie wychowania dzieci. Rodzice i nauczyciele nawzajem budują swój autorytet, aby uczniowie mieli spójny pogląd na świat i właściwy obraz rzeczywistości. Wspieramy rodziców poprzez organizację warsztatów i konferencji na temat problemów wychowania: potrzeb i zagrożeń w rozwoju dojrzewającego dziecka. Udostępniamy też rodzicom literaturę z tego zakresu. Wśród przedszkolaków są wychowankowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci posiadające opinie i orzeczenia z PPP). Dzięki odpowiedniej współpracy rodziców z nauczycielem i zaufaniu, którym dzieci darzą swoich wychowawców i pedagogów, z powodzeniem uczymy ich przełamywania barier emocjonalnych, społecznych, intelektualnych i fizycznych.

Grupa 3-latków „Jeżyki”

Plan współpracy z rodzicami grupa Jeżyki

Grupa 4-latków „Biedronki”

Plan współpracy z rodzicami grupa Biedronki

Grupa 5-latków „Rodzynki”

Plan współpracy z rodzicami grupa Rodzynki

Grupa 6-latków „Owieczki”

Plan współpracy z rodzicami grupa Owieczki

Tablica ogłoszeń