Przedszkole

Zajęcia dodatkowe

W ramach zajęć dodatkowych przedszkole zapewnia różnorodne zajęcia wspomagające zgodne z podstawą programową oraz dopasowane do indywidualnych zainteresowań i potrzeb dzieci. Są to :


• Zajęcia projektowe, co roku realizacja nowego projektu przyrodniczego, obecnie „Edu Flora”
• rytmika (zajęcia umuzykalniające)
• język angielski
• logopedia

• logorytmika

• gimnastyka korekcyjna
• zajęcia plastyczne
• szachy

• historie czytane

• robotyka

• zajęcia plastyczne

• zapasy
• zajęcia indywidualne
Zabawy o charakterze obserwacyjnym / Mały obserwator

Ponadto teatrzyk, warsztaty organizowane przez pracownię artystyczną lekcje biblioteczne

Większość proponowanych zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli naszego przedszkola – odpowiednio wykwalifikowanych w danym kierunku, dzięki czemu dzieci bardzo chętnie biorą w nich udział.
Organizowane wycieczki: do pracowni artystycznej, teatru, muzeum, na łono natury, na wystawy i inne pomagają dzieciom w poznawaniu świata.

Tablica ogłoszeń