Przedszkole

Zajęcia dodatkowe

W ramach zajęć dodatkowych przedszkole zapewnia różnorodne zajęcia wspomagające zgodne z podstawą programową oraz dopasowane do indywidualnych zainteresowań i potrzeb dzieci. Są to :
• Zajęcia projektowe, co roku realizacja nowego projektu przyrodniczego
• rytmika (zajęcia umuzykalniające)
• język angielski
• logopedia
• gimnastyka korekcyjna
• zajęcia plastyczne
• szachy
• sks, piłka nożna
• zapasy

 • zapasy
  • robotyka
  • comiesięczny projekt ,, PanDa”
  • zajęcia indywidualne
  • Galileo- eksperymenty
  • zajęcia – Mali badacze

Ponadto teatrzyk, wyjścia do pracowni artystycznej, lekcje biblioteczne

Większość proponowanych zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli naszego przedszkola – odpowiednio wykwalifikowanych w danym kierunku, dzięki czemu dzieci bardzo chętnie biorą w nich udział.
Organizowane wycieczki: do pracowni artystycznej, teatru, muzeum, na łono natury, na wystawy i inne pomagają dzieciom w poznawaniu świata.

Tablica ogłoszeń