Przedszkole

Zebrania i wydarzenia z rodzicami

Zebrania ogólne z rodzicami odbywają się 2 razy w semestrze, natomiast zazwyczaj w ostatnim tygodniu każdego miesiąc, mamy tydzień informacji zwrotnej, w którym rodzice mogą się zapisać na rozmowę indywidualną w wychowawcą grupy.

Wydarzenia w przedszkolu z Rodzicami

W naszym przedszkolu Rodzice są zaproszeni do uczestniczenia w życiu przedszkola na co dzień i z okazji różnych uroczystości. Wspierają nas w organizowanych wyjściach poza teren placówki; wycieczki, wyjścia do teatru, na plac zabaw, do poprowadzenia modlitwy, prezentacji ciekawego zawodu jaki wykonują, poprowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli lub innych zainteresowanych rodziców.
Rodzice uczestniczą w:

 • rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego;
 • spotkaniu integracyjnym które organizujemy we wrześniu;
 • pasowaniu na przedszkolaka.
 • Święcie Plonów.
 • świętowaniu Bożego Narodzenia.
 • balu karnawałowym.
 • świętowaniu Wielkanocy;
 • konkursie recytatorskim;
 • świętowaniu Dnia Mamy i Taty;
 • przedstawieniach wystawianych przez dzieci;
 • pikniku rodzinnym.
Kalendarz spotkań indywidualnych, zebrań i wydarzeń, zawsze jest podawany przez wychowawców grup.

Rodzice wspierają Przedszkole Samuel. Czynnie i z wielkim zaangażowaniem włączają się w życie przedszkola. Dziękujemy!

Tablica ogłoszeń