Przedszkole

Rodzice w wychowaniu

Zależy nam na wspieraniu i budowaniu relacji między rodzicami i dziećmi. Nasze przedszkole służy rodzinie i wspiera rodziców w procesie wychowania dzieci. Rodzice i nauczyciele nawzajem budują swój autorytet, aby dzieci miały spójny pogląd na świat i właściwy obraz rzeczywistości.  Wspieramy rodziców poprzez organizację warsztatów i konferencji na temat problemów wychowania: potrzeb i zagrożeń w rozwoju dziecka Udostępniamy też rodzicom literaturę z tego zakresu.  Wśród wychowanków przedszkola „Samuel” są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki odpowiedniej współpracy rodziców z nauczycielem i zaufaniu, którym dzieci darzą swoich wychowawców, z powodzeniem uczymy ich przełamywania barier emocjonalnych, społecznych, intelektualnych i fizycznych.

Tablica ogłoszeń