Szkoła Podstawowa

Sekretarz Szkoły: Renata Budzińska

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Piłatowski

iod.pp.samuel@gmail.com

Administrator: Paweł Piłatowski

 

Tablica ogłoszeń