Szkoła Podstawowa

Czesne i zniżki

W koszt czesnego wliczone są:

  •  język angielski – 5 godzin tygodniowo,
  •  basen – 1 godzina tygodniowo;
  •  SKS (Szkolny Klub Sportowy) – zajęcia popołudniowe do godz. 17.00.
  •  świetlica szkolna (wymaga dodatkowego zapisu)

Obiady są dodatkowo płatne.

 

Zniżki są udzielane w następujących przypadkach:

  •  rodziny kształcące w Szkole więcej niż jedno dziecko mają prawo do ulgi rodzinnej (-30%), obniżającej czesne za każde kolejne dziecko z rodziny uczące się jednocześnie w Szkole Podstawowej, Gimnazjum lub Przedszkolu Samuel.
  •  zniżkę dopuszcza się w indywidualnych przypadkach, uzasadnionych sytuacją materialną rodziny, dofinansowanie czesnego z budżetu placówki na podstawie złożonego podania do Dyrekcji Szkoły. Podanie powinno być potwierdzone zeszłorocznym PITem

 

Sposób finansowania:

Szkoła jest instytucją, której zasoby finansowe pochodzą z czesnego płaconego przez rodziców uczniów, dotacji, darowizn oraz wpływów z 1% na Towarzystwo Edukacyjne Samuel.

 

Wpisowe:

Wpisowe jest jednorazową opłatą wnoszoną przez rodziców lub opiekunów, płatne w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy.

Wysokość wpisowego w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 850 złotych.

 

Czesne:

Roczne czesne w roku szkolnym 2018/2019 wynosi: 9600 zł.

Istnieje możliwość wpłat czesnego w ratach (12, 2, 1). W zależności od wybranego wariantu ilości rat można skorzystać z upustów.

 Regulamin wpłat czesnego

Cennik

 

Tablica ogłoszeń