Szkoła Podstawowa

Dyrektor Szkoły

mgr Michał M. Stępień

Pedagog, wykładowca, menadżer oświaty, trener, coach

Zawód nauczyciela wybrał z powołania – od 7 roku życia wiedział, że chce uczyć innych. Ukończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu m.in. matematyki, wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, katechetyki, coachingu i mentoringu oraz licznych kursów z zakresu edukacji, w tym trenera oświaty.

Od wielu lat wspiera działania na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym biorąc aktywny udział w projektach realizowanych dla uczniów i nauczycieli przez MEN, MKO, MSCDN, OKE w Warszawie, WSTS i WBST. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi.

Uczestniczył w wyjazdach studyjnych do szkół chrześcijańskich w Szwecji a także Australii, gdzie obserwował sposób zarządzania i uczenia w tego rodzaju placówkach.

Z placówkami Samuel związany jest od 2011 roku, gdzie od 2013 roku pełnił funkcje kierownicze (Wicedyrektora i Dyrektora Dydaktycznego). We wrześniu 2019 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej i Liceum Samuel.

W chwilach wolnych lubi podróżować.

Wicedyrektor Szkoły

mgr Lidia Michalak

Uzyskała tytuł mgr filologii polskiej na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Wiedza o kulturze” na Uniwersytecie Warszawskim, a także Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Podyplomowe Studia dla Nauczycieli Etyki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie Collegium Bobolanum oraz ukończyła Kurs zarządzanie oświatą w Instytucie Kształcenia EKO-TUR Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Nauczycielka języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem, pracowała również jako bibliotekarz w szkole. W swojej pracy zawodowej podejmowała różnorodne działania innowacyjne szczególnie propagujące edukację kulturalną, jak również wykorzystanie technik multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej (autorka innowacji pedagogicznej, którą zrealizowała z uczniami).

W czasie wolnym od pracy czyta książki, ogląda filmy, lubi spacerować i rozmawiać z ludźmi.

Wicedyrektor Szkoły

mgr Anna Smoła

Pedagog, filolog, mentor

Ukończyła  filologię angielską i stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas w Warszawie oraz studia podyplomowe z coachingu i mentoringu. Kształciła się w Wielkiej Brytanii, gdzie studiowała język angielski i brała  udział w Summer Highlight – a Teacher Training Course in Christian Approaches to Education oraz w  Stanach Zjednoczonych, gdzie zdobyła certyfikat TESOL (Teaching English for Speakers of Other Languages) i ukończyła  Leaders School. Odbyła roczny kurs pedagogiczno–metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego. Posiada uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, szkołach językowych, prowadząc własną działalność gospodarczą (kursy języka angielskiego dla firm oraz osób indywidualnych), zajmując się tłumaczeniami. Pracowała jako wolontariusz w Escola Crista Batista, w Brazylii oraz w Ashburnham Place w Anglii. Współpracuje z Kings Kids International i Liderstyle.

Od 2008 roku związana z placówkami Samuel, gdzie poza funkcją nauczyciela języka angielskiego, pełniła role wychowawcy, mentora i lidera edukacji chrześcijańskiej.

Ceni spotkania i rozmowy z przyjaciółmi, na co stara się poświęcić swój wolny czas.

Tablica ogłoszeń