Szkoła Podstawowa

Rada Szkoły

Przewodniczący:

Ireneusz Tymiński

Zastępca przewodniczącego:

Piotr Dudek

Nauczyciele:

Anna Smoła

Violetta Wiazowska

Rodzice:

Katarzyna Trzos

Paweł Grzywna

Katarzyna Przybyłowicz

Jagoda Skoniecka

Justyna Wawrzyniak

Violetta Rożnowicz

Agnieszka Pędzisz

Małgorzata Luboińska

Paweł Tutka

Marek Iwańczuk

Tablica ogłoszeń