Szkoła Podstawowa

Rada Szkoły

Przewodniczący:

Piotr Dudek

Zastępca przewodniczącego:

Michał M. Stępień

Nauczyciele:

Anna Smoła

Karolina Trusiewicz

Rodzice:

Justyna Wawrzyniak

Justyna Janyszko – Partyka

Dagmara Tymińska

Małgorzata Czerska

Edyta Kaszewska-Szczepan

Agnieszka Pędzisz

Małgorzata Luboińska

Violetta Rożnowicz

Valadymyr Kulilkovskyi

Tablica ogłoszeń