Szkoła Podstawowa

Informacje ogólne


 • Szkoła prowadzi działalność od godz.7.30 do 17.30.      

  Lekcje objęte planem zajęć obowiązkowych

  odbywają się w szkole jednozmianowo od godziny 8.15.

 • Uczniowie mają możliwość po obowiązkowych zajęciach szkolnych pozostać w świetlicy, w której mogą odrabiać lekcje, uczestniczyć w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i pasje, a także wchodzić w interakcje społeczne ze swoimi rówieśnikami.

  Szkoła oferuje dzieciom obiady dostarczane przez firmę cateringową. Posiłki wydawane są w godzinach 11.55 – 12.15 i 13.00 – 13.20. Wyżywienie jest dodatkowo płatne.
  W naszej szkole obowiązuje uczniów jednolity strój (mundurki szkolne). Informacje na temat zakupu mundurków znajdują się tutaj:

  Mundurek

  INFORMACJE DOTYCZĄCE NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PLACÓWKACH SAMUEL


  Nauka języka angielskiego w naszych placówkach rozpoczyna się już w przedszkolu i już na tym etapie edukacji realizowana jest w wymiarze pięciu zajęć w tygodniu w każdej z grup.
  Egzaminy zewnętrzne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zarówno pod koniec szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, uczniowie zdają z najwyższymi wynikami. Przypomnę wyniki z ostatnich egzaminów – wiosna 2016
  Szkoła Podstawowa:
  Średni wynik klasy z języka angielskiego wynosił 92,7% (średni wynik w kraju 71,5 %)
  Gimnazjum:
  Poziom podstawowy 89,2 % (średni wynik w kraju 64%)
  Poziom rozszerzony 78,14 % (średni wynik w kraju 45%)
  Jakie szczególnie formy w procesie nauczania – uczenia się stosujemy:
  1. Systematyczne nauczanie zgodnie z programem nauczania.
  2. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych.
  3. Zajęcia rozwijające kompetencje językowe (w tym przygotowujące do egzaminów, konkursów, olimpiad).
  4. Nasi uczniowie wygrywają, zajmują wysokie miejsca w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach językowych. We wrześniu nasza uczennica gimnazjum zajęła II miejsce w finale konkursu: Public Speaking Contest, pokonując wielu rywali.
  5. Lekcje z udziałem zaproszonych gości anglojęzycznych (różnorodny charakter zajęć).
  6. Współpraca z organizacjami rządowymi po zarządowymi służąca wzmocnieniu kompetencji językowych uczniów:
  – współpraca międzynarodowa: Projekt Comenius, który będzie w przyszłości kontynuowany, współpraca z młodzieżą z zaprzyjaźnioną szkołą w Szwecji;
  – organizujemy zagraniczne wyjazdy misyjne i językowe;
  – gościmy zespoły muzyczne, misjonarzy, nauczycieli, dyplomatów z bardzo wielu krajów;
  – współpracujemy z ACSI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Chrześcijańskich) (prestiżowa sieć 23400 szkół chrześcijańskich; międzynarodowa wymiana doświadczeń pedagogicznych; wspólne konferencje dla nauczycieli);
  – współpracujemy z: Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie, American Counicls for International Education, International English Teachers Association, British Council;
  – bierzemy udział w programie Future Leaders Exchange – Nasza szkoła jako jedna z pierwszych i niewielu gościła przedstawiciela American Councils for International Education. Uczniowie nasi mają szansę na sfinansowany przez USA rok nauki w tym kraju.
  – kontynuujemy współpracę z organizacją: „Nauka bez granic” – udział w warsztatach, przedstawieniach teatralnych w języku angielskim.

   

  Z poważaniem dr Elżbieta Bednarz – dyrektor szkoły

  Tablica ogłoszeń