Szkoła Podstawowa

nauczyciele

Biniek Agnieszka – muzyka

Cisneros Justyna – język hiszpański

Cwenar Agnieszka – religia ewangeliczna

Dudek Piotr – religia ewangeliczna, wychowanie fizyczne

Fidurski-Mackenzie Maciej – historia

Gutowska Marta – matematyka, fizyka

Iłowiecka Róża – informatyka

Janiak Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna

Kaczmarzyk Marta – taniec

Knapik-Stepanow Maria – biologia, religia ewangeliczna

Kuźma Adriana – język angielski

Michalak Lidia – język polski

Minkiewicz Katarzyna – plastyka

Nowak Sylwia – język angielski

Nowicka Kamila – język angielski

Różanek Ewa – edukacja wczesnoszkolna

Sender Michał – geografia

Sierka Piotr – edukacja dla bezpieczeństwa

Skrobarczyk Erin – język angielski (konwersacje)

Skrobarczyk Grzegorz – godzina biblijna, misje

Sroka Ksawery – godzina bibijna

Stępień Magdalena – technika, plastyka

Stępień Michał – wiedza o społeczeństwie

Treder Łukasz – wychowanie fizyczne

Truszkowska Dorota – chemia

Wiazowska Violetta – edukacja wczesnoszkolna

Winek Ewelina – język polski

Tablica ogłoszeń