Szkoła Podstawowa

Organ prowadzący

Towarzystwo Edukacyjne Samuel
ul. Leśniewska 2/1
03-582 Warszawa
Numer KRS: 0000626801
NIP 5242804874
REGON 364919617

Zarząd Towarzystwa Edukacyjnego Samuel:

Bednarz Elżbieta – Prezes Zarządu

Stępień Michał Marian – Wiceprezes Zarządu

Byczyński Waldemar Stanisław – Sekretarz Zarządu

Kszczot Monika – Członek Zarządu

Budzińska Renata – Członek Zarządu

Tablica ogłoszeń