Szkoła Podstawowa

Pedagog –  mgr Anna Demczuk

Absolwentka specjalności Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa, Wczesna edukacja i pedagogika opiekuńcza oraz Pedagogika społeczno-kulturowa na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W szkole oprócz prowadzenia działań pedagogicznych zajmuje się także doradztwem zawodowym i jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Ukończone studia z zakresu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pozwalają jej na koordynowanie służby BHP oraz opieki przedmedycznej w naszej placówce. Współpracując z wieloma instytucjami i fundacjami organizuje spotkania i warsztaty dotyczące mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, propagując przy tym edukację wielokulturową. Do jej największych pasji należy podróżowanie i gotowanie.

 

Tablica ogłoszeń