Szkoła Podstawowa

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (np. z uwagi na Zespół Aspergera, autyzm, mutyzm wybiórczy, inną niepełnosprawność), uczniom z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (dot. m.in. dysleksji, nadpobudliwości psychoruchowej ADHD), a także uczniom obcokrajowcom i powracającym z zagranicy oraz uczniom zdolnym.

PROMUJEMY KSZTAŁCENIE WŁĄCZAJĄCE

Koordynator zespołu- dr Elżbieta Bednarz
Pedagog- mgr Anna Sadowska
Psycholog-mgr Aneta Kosińska
Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta w zakresie pracy z dzieckiem z autyzmem
i Zespołem Aspergera – mgr Aleksandra Rapacka-Grochala
Terapeuta pedagogiczny- mgr Bogumiła Mazur
Logopeda – mgr  Justyna Łuniewska
Socjoterapeuta – mgr Monika Kszczot

Integracja sensoryczna – mgr Ewa Ubysz

Terapeuta pedagogiczny – mgr Angelika Talarek

Integracja sensoryczna: mgr Stanisława Nowak, mgr Anna Gromaszek
Pedagog specjalny, muzykoterapeuta  – dr Elżbieta Bednarz
Pedagog specjalny – Bogumiła Bednarz
Nauczyciele wspierający – mgr Justyna Spasowicz, Bogumiła Bednarz, Ewelina Piech,  Ruta Budzińska

Warto zapoznać się z ideą pomocy psychologiczno – pedagogicznej
realizowanej w Chrześcijańskim Gimnazjum Samuel
oraz z konkretnymi propozycjami działań.

Oferujemy liczne zajęcia specjalistyczne, zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu bądź opinii.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole chrześcijańskiej
Realizujemy formy zindywidualizowanego nauczania poprzez:
– Indywidualne nauczanie w szkole;
– Indywidualny tok nauczania;
– Indywidualny program nauczania;
– Indywidualizację w kształceniu włączającym.
Szczególnej uwadze poddajemy pracę z uczniem zdolnym.

 

 

Tablica ogłoszeń