Szkoła Podstawowa

 

Aleksandra Rapacka-Grochala

Psycholog, pedagog specjalny
Ukończyła psychologię na SWPS (2010) oraz pedagogikę korekcyjną w Akademii Pedagogiki Specjalnej (2004) w Warszawie oraz profilaktykę uzależnień w WSEH (2003) w Skierniewicach.
Przez wiele lat pracowała w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS. Prowadziła działania terapeutyczne dla dzieci z autyzmem i ich rodzin.
W Szkole Samuel organizuje pracę Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Współpracuje ze specjalistami. Prowadzi konsultacje dla rodziców. Realizuje zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.
Bardzo ceni sobie pracę z rodzicami, nastawioną na wsparcie w procesie wychowywania, a także radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zarówno dzieci zdrowych, jak i tych z problemami rozwojowymi, m. in. z autyzmem i Zespołem Aspergera, z ADHD, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi i in. Swoje doświadczenie i wiedzę stale pogłębia biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.
Poza pracą w szkole pracuje jako psychoterapeuta osób dorosłych.
Prywatnie – żona i mama trzech synów, lubi słuchać muzyki na żywo, w czasie wakacji – żegluje wspólnie z rodziną.

Aneta Kosińska

Psycholog

Dyplom psychologa uzyskała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2006), ukończyła specjalizację z zakresu Psychologii Organizacji i Pracy, studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji w Szkole Głównej Handlowej oraz Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja”. Certyfikowany Neuroterapeuta EEG Biofeedback (certyfikat wydany przez Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu). Ukończyła siedemdziesięciogodzinny kurs Mediacji w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
W obrębie zainteresowań znajdują się problemy dzieci i młodzieży, dylematy współczesnej rodziny i kwestie dotyczące trudu pogodzenia wymagań współczesnego świata z wartościami którymi chcemy kierować się w życiu, pomoc rodzinie w trudnych i przełomowych sytuacjach, problemy wychowawcze, emocjonalne oraz wiele innych. Wiedzę i doświadczenie zdobywa biorąc udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz kursach dotyczących zagadnień związanych z problemami dzieci i dorosłych. Obecnie w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra”.
Prywatnie: żona i mama dwójki wesołych pociech. Wolny czas spędza z Rodziną skrzętnie wplatając w niego swoje zainteresowania. Dużo czyta, słucha i rozmawia. O sobie mówi: „Niepoprawna optymistka. Sięgam po wszystko, co na pozór wydaje się nieosiągalne a szerokie zainteresowania, dają mi możliwość przeżycia satysfakcjonującego rejsu po każdym morzu, którego granice sięgają niemożliwego”.

Tablica ogłoszeń