Szkoła Podstawowa

Proces rekrutacji do klasy 1

Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej

Krok 1

Zapoznanie się z:

 • wizją i misją szkoły,
 • procesem rekrutacji,
 • opłatami.

Krok 2

Przesłanie na adres biuro@samuel.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionego Podania oraz kopii opinii lub orzeczenia (jeśli zostały wydane).

Krok 3

Spotkanie przedstawicieli szkoły z obojgiem rodziców

(przedstawiciel szkoły skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia spotkania).

Krok 4

Dzień próbny podczas, którego kandydat:

 • uczestniczy w zajęciach przedpołudniowych zerówki,
 • bierze udział w rozmowie z przedstawicielami szkoły.

Krok 5

Rozmowa przedstawicieli szkoły z rodzicami.

O wyniku rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni w terminie do pięciu dni roboczych od daty rozmowy.

W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

Krok 6

Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły i podpisanie umowy.

Proces rekrutacji do

Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej

– rekrutacja uzupełniająca w klasach 2 – 8

lub w trakcie roku szkolnego

Krok 1

Zapoznanie się z:

 • wizją i misją szkoły,
 • procesem rekrutacji,
 • opłatami.

Krok 2

Przesłanie na adres biuro@samuel.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionego Podania oraz następujących dokumentów:

 • kopii opinii lub orzeczenia (jeśli zostały wydane),
 • kopii ostatniego świadectwa szkolnego.

Krok 3

Spotkanie przedstawicieli szkoły z obojgiem rodziców

(przedstawiciel szkoły skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia spotkania).

Krok 4

Dzień próbny podczas, którego kandydat:

 • uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
 • wypełnia test z języka angielskiego,
 • bierze udział w rozmowie z przedstawicielami szkoły.

Krok 5

Rozmowa przedstawicieli szkoły z rodzicami.

O wyniku rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni w terminie do pięciu dni roboczych od daty rozmowy.

W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

Krok 6

Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły i podpisanie umowy.

Umowa SP

Cennik wraz z zobowiązaniem SP

Oświadczenie SP

Zgoda – dane wrażliwe SP

Zgody SP

Tablica ogłoszeń