Szkoła Podstawowa

Proces rekrutacji do klasy 1

Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej

Krok 1

Zapoznanie się z:

 • wizją szkoły
 • procesem rekrutacji
 • opłatami

Możliwość umówienia spotkania informacyjnego z przedstawicielem szkoły

tel. 22 879 78

e-mail: biuro@samuel.pl

Krok 2

Przesłanie na adres biuro@samuel.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionego Podania oraz kopi opinii/orzeczenia (jeżeli została wydana).

Krok 3

Spotkanie przedstawicieli szkoły z obojgiem rodziców

(przedstawiciel szkoły skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia spotkania).

Krok 4

Dzień próbny podczas, którego kandydat:

 • uczestniczy w zajęciach przedpołudniowych zerówki
 • bierze udział w rozmowie z przedstawicielami szkoły

Krok 5

Rozmowa przedstawicieli szkoły z rodzicami.

O wyniku rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni w terminie do pięciu dni roboczych od daty rozmowy.

W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

Krok 6

Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły i podpisanie umowy.

Proces rekrutacji do

Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej

– rekrutacja uzupełniająca w klasach 2 – 8

lub w trakcie roku szkolnego

Krok 1

Zapoznanie się z:

 • wizją szkoły
 • procesem rekrutacji
 • opłatami

Możliwość umówienia spotkania informacyjnego z przedstawicielem szkoły

tel. 22 879 78 10

e-mail: biuro@samuel.pl

Krok 2

Przesłanie na adres biuro@samuel.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionego Podania oraz następujących dokumentów:

 • kopi opinii/orzeczenia (jeżeli została wydana)
 • kopi ostatniego świadectwa szkolnego

Krok 3

Spotkanie przedstawicieli szkoły z obojgiem rodziców

(przedstawiciel szkoły skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia spotkania).

Krok 4

Dzień próbny podczas, którego kandydat:

 • uczestniczy w zajęciach lekcyjnych
 • wypełnia test z języka angielskiego
 • bierze udział w rozmowie z przedstawicielami szkoły

Krok 5

Rozmowa przedstawicieli szkoły z rodzicami.

O wyniku rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni w terminie do pięciu dni roboczych od daty rozmowy.

W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

Krok 6

Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły i podpisanie umowy.

Umowa SP

Cennik wraz z zobowiązaniem SP

Oświadczenie SP

Zgoda – dane wrażliwe SP

Zgody SP

Tablica ogłoszeń