Szkoła Podstawowa

Rekrutacja


Proces rekrutacji do klasy 1 Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowe

Krok 1

Zapoznanie się z:

 • wizją szkoły
 • procesem rekrutacji
 • opłatami 

Możliwość umówienia spotkania informacyjnego z przedstawicielem szkoły

tel. 22 879 78 , e-mail: biuro@samuel.pl

Krok 2

Przesłanie na adres biuro@samuel.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionego Podania Podanie oraz kopi opinii/orzeczenia (jeżeli została wydana).

Krok 3

Spotkanie przedstawicieli szkoły z obojgiem rodziców

(przedstawiciel szkoły skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia spotkania).

Krok 4

Dzień próbny podczas, którego kandydat:

 • uczestniczy w zajęciach przedpołudniowych zerówki
 • bierze udział w rozmowie z przedstawicielami szkoły

Krok 5

Rozmowa przedstawicieli szkoły z rodzicami.

O wyniku rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni w terminie do pięciu dni roboczych od daty rozmowy.

W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

Krok 6

Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły i podpisanie umowy.

 

Proces rekrutacji do Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej

– rekrutacja uzupełniająca w klasach 2 – 8 / w trakcie roku szkolnego

Krok 1

Zapoznanie się z:

 • wizją szkoły
 • procesem rekrutacji
 • opłatami 

Możliwość umówienia spotkania informacyjnego z przedstawicielem szkoły

tel. 22 879 78 10, e-mail: biuro@samuel.pl

Krok 2

Przesłanie na adres biuro@samuel.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionego Podania Podanie oraz następujących dokumentów:

 • kopi opinii/orzeczenia (jeżeli została wydana).
 • kopi ostatniego świadectwa szkolnego

Krok 3

Spotkanie przedstawicieli szkoły z obojgiem rodziców

(przedstawiciel szkoły skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia spotkania).

Krok 4

Dzień próbny podczas, którego kandydat:

 • uczestniczy w zajęciach lekcyjnych
 • wypełnia test z języka angielskiego
 • bierze udział w rozmowie z przedstawicielami szkoły

Krok 5

Rozmowa przedstawicieli szkoły z rodzicami.

O wyniku rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni w terminie do pięciu dni roboczych od daty rozmowy.

W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

Krok 6

Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły i podpisanie umowy.

Zgody RODO

Zgody RODO (dane wrażliwe)

 

 

 

 

Tablica ogłoszeń