Szkoła Podstawowa

Słowo od Dyrektora

Jesteśmy szkołą, która skupia nauczycieli, rodziców i dzieci z różnych środowisk chrześcijańskich, ale łączy nas miłość do Boga i pragnienie życia zgodnie z wartościami biblijnymi.
W naszej szkole najważniejszy jest uczeń i jego indywidualny rozwój. Nie skupiamy się tylko na realizacji podstawy programowej. Program nauczania i najbardziej kreatywne metody kształcenia są tylko środkiem do celu.
Z doświadczenia wiemy, że wspieranie uczniów we wszystkich sferach rozwoju, prowadzi nie tylko do wysokich wyników kształcenia, ale przede wszystkim do bycia w pełni człowiekiem.
Promujemy to, co naprawdę liczy się w życiu naszych dzieci i ma wpływ na ich przyszłość: chrześcijańskie wartości, rodzina, jasny cel w życiu, pomoc drugiemu człowiekowi, odpowiedzialność.
Ufamy, że to co przekazujemy uczniom w szkołach dziś, stanie się rzeczywistością jutra.
Do naszych placówek często trafiają uczniowie zagubieni w bezimiennej przestrzeni wielkich szkół, którzy doznali poniżenia i zgubili motywacje. Tu odnajdują swoją wartość, rozwijają talenty i pasje, realizują marzenia, zaczynają wierzyć w swoje możliwości.
Ten krótki czas, w którym możemy mieć wpływ na rozwój młodzieży wykorzystujemy z pełną odpowiedzialnością.

Dyrektor szkoły dr Elżbieta Bednarz

Tablica ogłoszeń