Szkoła Podstawowa

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami i dni otwarte odbywają się we wtorki.

 

13.09. 2016 zebranie, godz. 17.30

04.10. 2016 zebranie, godz. 18.00

08.11. 2016 dzień otwarty, godz. 18.00

06.12. 2016 dzień otwarty, godz. 18.00

24.01. 2017 zebranie, godz. 17.30

07.02. 2017 dzień otwarty, godz. 18.00

dla klasy 6 SP i 3 Gim zebranie

07.03. 2017 zebranie, godz. 17.30

04.04. 2017 dzień otwarty, godz. 18.00

10.05 2017 dzień otwarty, godz.18.00

13.06. 2017 zebranie, godz. 17.30

 

 

 

 

Tablica ogłoszeń